• Ponuka záujmových útvarov - šk. rok 2020/2021

    •  

     1. stupeň

     Vševedko pre 3. a 4. roč. (Mgr. Čechová) 

     piatok 13, 45 - 15, 15 hod.

     Tvorivé dielne pre 1 .- 4. roč. (Mgr. Čillová) 

     streda 13,30 - 15, 00 hod.

     Práca s PC pre 3. - 4. roč. (Mgr. Majerovová) 

     utorok 13, 30 - 15, 00 hod.

     Relaxačný krúžok pre 1. - 4.roč (Mgr. Ťapušíková)

     štvrtok 13,30 - 15,00 hod.

     Čitateľský krúžok pre 3. - 4. roč. (Mgr. Kováčiková)

     štvrtok 13,30 - 15,00 hod.

     Minihádzaná a pohybová príprava 1.-2. roč. 

      piatok 14,00 – 16,00 hod.

     Hádzaná a pohybová príprava 3.-4. roč.  

     pondelok 14,00-16,00 hod.

      

     Krúžky v ŠKD

     Šikovné ruky  p. vych. K. Lepulicová

     pondelok 15,00-16,00 hod.

     Tvorivé práce p. vych. L. Cíglerová

     streda 15,00 – 16,00 hod.

     Športové hry    p. vych. E. Tencerová

     štvrtok 15,00-16,00 hod.

      

     2. stupeň

     Športové hry 5. – 9. ročník (Mgr. Ondrušová)

     utorok 14,00 – 15,30 hod.

     Žime enviro 5. -9. ročník (Mgr. Herleová)

     štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

     Urob si sám 5.-  9. ročník (Mgr. Gronková)

     štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

     Šikovné ručičky 5. – 9. ročník (Mgr. Bartková)

     štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

     Cvičenie z matematiky (Mgr. Babjaková)

     streda 14,00 – 15,30 hod.