• Školský klub detí

    •                                                  

     Po skončení vyučovania, môžu žiaci tráviť svoj voľný čas v Školskom klube detí.  ŠKD je v prevádzke v pracovné dni od 6.00 do 7.40 hod a od 11.45 do 16.30.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania, na ich prípravu na vyučovanie a na rozvíjanie výchovno-vzdelávacích oblastí. ŠKD sa zameriava na relaxačnú a záujmovú činnosť.

      

     V školskom roku 2020/2021 máme v našej škole zriadené 3 heterogénne oddelenia, ktoré vedú kvalifikované vychovávateľky:

      

     Bc. Eliška Tencerová

     Bc. Katarína Lepulicová

          Bc. Lenka Cíglerová