• od 11.1. 2021 - do odvolania
 • Aktuálne

   • ... po Zelenej

   •       Základná škola, situovaná v príjemnom prostredí Jahodníckych hájov, ponúka vyučovanie prevažne v areáli školy alebo v prírodnom prostredí. Práve preto sa škola zameriava na tvorbu a ochranu životného prostredia v rámci predmetu environmentálna výchova. Žiaci sa učia ekologicky myslieť na základe zážitkového učenia a sú vedení k samostatnej účasti na úlohách medzinárodného projektu Zelená škola. Vzdelávací program preferuje predovšetkým rovesnícke a projektové vzdelávania, ktoré sa opiera o pestrú škálu alternatívnych metód a foriem vyučovania. Snaha o vybudovanie a posilnenie kondície a vitality žiakov ústi do  zvýšenej dotácie hodín telesnej výchovy a aktívnej účasti na športových podujatiach, plaveckom či  lyžiarskom výcviku. Neodmysliteľnou súčasťou je účasť na vzdelávacích programoch a súťažiach ako aj na dejepisno- geografických exkurziách v rámci školského projektu Škola na kolesách.

     

     

 • Novinky

 • Počet návštev: 3949653