Novinky

     • Návrat žiakov do škôl

      Vážení rodičia,

      chceli by sme vás požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť vo veci plánovaného návratu žiakov do škôl, dňa 8.2. 2021. Škola v súčasnosti nedisponuje relevantnými informáciami, ktorými by sa mohla v tejto veci riadiť. O aktuálnych nariadeniach a detailoch vás budeme v najbližších dňoch informovať.

      Ďakujeme

     • Biológia v praxi alebo Bunka á la 6.A!

      Bunka - menšia ako zrniečko prachu, okom neviditeľná, hmatom neuchopiteľná a predsa je tým najzásadnejším a najsilnejším elementom všetkého živého okolo nás. Šiestaci to vedia! A nielen vedia, oni vám to aj tvorivo znázornia! A ak budete mať dodatočné otázky, naši odborníci bez mikroskopu: Timko, Tamarka, Martinko, Terezka, Dorotka, Natálka a Miško vám to vysvetlia.

     • Pripraviť sa.... pozor ..... ŠTART!

      Časomiera beží, počasie tak akurát, pevne nohami na zemi, pohľad upretý  na horizont. Bude to iste beh na dlhé trate. Nech teda stojí za to!!! Majte ľahký krok, vo vreckách zvedavosť a v batohu pršiplášť, veď čo ak náhodou. Nespúšťajte oči z trate, sem tam si zaspievajte a pravidelne dopĺňajte odolnosť a odhodlanie. Nech vás na vašej ceste sprevádzajú slnečné lúče, šťastné náhody, príjemné prekvapenia a nezabudnuteľné dobrodružstvá.  Vidíme sa ... pobežíme totiž spolu Kronerka!

      Šťastný Nový rok všetkým vám !!!!

     • O chvíľu v cieli .....

      Netradičný rok 2020 s istotou dobieha posledné kilometre svojej štafety a na štartovnej čiare už netrpezlivo prešľapuje čerstvý a odhodlaný maratónec s číslom 21. Bola to dlhá trať s mnohými zákrutami, cestnými uzávierkami, obkľukami a náhlymi zmenami počasia. S vidinou cieľovej roviny sa však 20-tka nezľakla a všetky nástrahy prekonala ..... veď posúďte sami!  

     • Prezenčná výučba na 2. stupni ZŠ?

      Vážení rodičia,

      chceli by sme vás požiadať o trpezlivosť ohľadne informácií vo veci testovania žiakov a zákonných zástupcov za účelom opätovného nástupu žiakov do školy. Základná škola aktuálne nedisponuje dodatočnými informáciami a pokynmi. Vyučovanie na 2. stupni ZŠ bude naďalej prebiehať dištančnou formou. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webstránky školy.

      Ďakujeme

     • Karanténa 24.10. - 2.11. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci ,

      oznamujeme Vám, že od 24.10. do 2.11.2020 (vrátane 2.11.2020)  budú žiaci 4. ročníka ZŠ, v zmysle nariadení RÚVZ v Martine vo veci ochorenia COVID -19, v karanténe.

      V tomto období nebude vyučovanie prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy ale nadobudne formu dištančného vzdelávania.

      Dĺžka trvania karantény sa môže predĺžiť. O jej predĺžení bude zákonný zástupca žiaka aktuálne informovaný. Počas obdobia karantény sú žiaci povinní riadiť sa prísnymi epidemiologickými nariadeniami!

      Ďalšie informácie poskytne konkrétny triedny učiteľ.

      Všetci žiaci sú automaticky odhlásení zo školskej jedálne.

      Dôležité odkazy: Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu nájdete dole v linku.

      Informácie o vývoji situácie budú aktuálne zverejňované na webstránke školy.

     • Dištančné vzdelávanie

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe uznesenia vlády SR zo dňa 23.10.2020, v súlade s nariadeniami ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR, bude vzdelávanie žiakov 2. Stupňa ZŠ (5. - 9. ročník) prebiehať od pondelka 26.10. do piatku 27.11. 2020, dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní dňa 26. 10. 2020.

      Úvodné usmernenia k dištančnému vzdelávaniu nájdete  dole v linku.

       

     • Ranný školský klub ?!

      Vážení rodičia,

      v súvislosti s nariadeniami Pandemickej komisie zo dňa 11.10.2020 by sme vás chceli vyzvať k prehodnoteniu rozhodnutia o využívaní služieb ranného školského klubu. Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii sme povinní vás informovať o odporučaní využívať ranný školský klub iba v nevyhnutných prípadoch. 

     • Návrat z karantény

      Pri nástupe žiaka do školy po karanténe ako aj pri nástupe žiaka po viac ako 3 dňovej absencii (vrátane víkendu)  je žiak povinný predložiť dokument:  Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez neho nebude dieťaťu umožnený vstup do školy. Dokument nájdete dole v linku alebo si ho osobne môžete vyzdvihnúť v škole od 6:00 do 16:00 hod. 

     • Karanténa 1.stupeň ZŠ, 7.10 - 10.10.2020

      Vážení  rodičia, milí žiaci , 

      oznamujeme Vám, že od 7.10. do 10.10.2020 bude 1.stupeň ZŠ, v zmysle nariadení RÚVZ v Martine vo veci ochorenia COVID -19, v karanténe.

      V tomto období nebude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou v priestoroch školy. 

      Dĺžka trvania karantény sa môže predĺžiť. O jej predĺžení bude zákonný zástupca žiaka aktuálne informovaný. Počas obdobia karantény sú žiaci povinní riadiť sa prísnymi epidemiologickými  nariadeniami!

      Ďalšie informácie poskytne konkrétny triedny učiteľ.  

      Všetci žiaci sú automaticky odhlásení zo školskej jedálne.

      Dôležité odkazy:  Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu nájdete dole v linku.

      Informácie o vývoji situácie budú aktuálne zverejňované na webstránke školy.

     • Informujte nás!

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou vás žiadame o včasné a bezodkladné oznámenie podozrenia či potvrdenia ochorenia COVID-19 triednym učiteľom alebo priamo vedeniu školy.

      Ďakujeme

     • V októbri začíname!

      Vážení rodičia,

      záujmové útvary a krúžky na našej škole začnú svoju činnosť v októbri 2020. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a odporúčania MŠVVaŠ SR, by sme vás chceli informovať, že v rámci činnosti krúžkov dochádza k premiešavaniu  žiakov rôznych tried. Rozhodnutie o účasti  žiaka na zvolenom krúžku je preto plne v kompetencii zákonného zástupcu žiaka. 

     • 21.9.2020 Medzinárodný deň mieru

      Každoročne v tento deň vyzýva organizácia OSN národy celého sveta k prímeriu a nenásiliu. Upozorňuje tak na potrebu a nevyhnutnosť ľudskej spolupráce, tolerancie a vzájomnej úcty. A to je správne! Buď aj Ty tejto výzvy účastný a podpor spolu s Tvojou školou správnu vec! Ako? Jednoducho – príď v pondelok do školy v bielom oblečení na znak podpory myšlienky medzinárodného mieru a spolupráce.

      Vidíme sa.... budeme tí v bielom :)

     • Ponuka záujmových útvarov 2020/2021

       

       

      1. stupeň

      Vševedko pre 3. a 4. roč. (Mgr. Čechová) 

      piatok 13, 45 - 15, 15 hod.

      Tvorivé dielne pre 1 .- 4. roč. (Mgr. Čillová) 

      streda 13,30 - 15, 00 hod.

      Práca s PC pre 3. - 4. roč. (Mgr. Majerovová) 

      utorok 13, 30 - 15, 00 hod.

      Relaxačný krúžok pre 1. - 4.roč (Mgr. Ťapušíková)

      štvrtok 13,30 - 15,00 hod.

      Čitateľský krúžok pre 3. - 4. roč. (Mgr. Kováčiková)

      štvrtok 13,30 - 15,00 hod.

      Minihádzaná a pohybová príprava 1.-2. roč. 

       piatok 14,00 – 16,00 hod.

      Hádzaná a pohybová príprava 3.-4. roč.  

      pondelok 14,00-16,00 hod.

       

      Krúžky v ŠKD

      Šikovné ruky  p. vych. K. Lepulicová

      pondelok 15,00-16,00 hod.

      Tvorivé práce p. vych. L. Cíglerová

      streda 15,00 – 16,00 hod.

      Športové hry    p. vych. E. Tencerová

      štvrtok 15,00-16,00 hod.

       

      2. stupeň

      Športové hry 5. – 9. ročník (Mgr. Ondrušová)

      utorok 14,00 – 15,30 hod.

      Žime enviro 5. -9. ročník (Mgr. Herleová)

      štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

      Urob si sám 5.-  9. ročník (Mgr. Gronková)

      štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

      Šikovné ručičky 5. – 9. ročník (Mgr. Bartková)

      štvrtok 14,00 – 15,30 hod.

      Cvičenie z matematiky (Mgr. Babjaková)

      streda 14,00 – 15,30 hod.

     • Pozor zmena !!!

      MŠVVaŠ SR upravilo znenie dokumentov, ktoré je nevyhnutné predložiť žiakmi 2.- 9. ročníka  v deň zahájenia šk. roka 2020/2021! 

      Upravené dokumenty si môžete stiahnuť priamo tu, alebo si ich vyzdvihnúť v tlačenej verzii do piatku 28.8.2020 v kancelárii školy.:

      1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  NOVÉ Stiahni TU

      2. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka  NOVÉ Stiahni TU

      Pokiaľ sa žiak v deň otvorenia školského roka 2020/2021, to je 2.9.2020, nepreukáže nasledovnými dokumentami, nebude mu umožnený vstup do budovy.

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v období od 2. do 14. septembra 2020

       

      Výchovno- vzdelávacia činnosť sa bude od 2. septembra 2020 uskutočňovať v nasledujúcom režime:

      2. september

      - príchod žiakov 2.-9. ročníka do školy od 7,45-8,00 hod.

      - žiaci prichádzajú do svojej triedy, kde budú so svojou triednou učiteľkou do 10.00 hod.

      - všetci vstupujú do budovy školy s rúškom a pri vstupe si vydezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom

      - žiaci 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      - strava sa vydáva v školskej jedálni v čase od 10,30- 12,00 hod.

      - pri prvom nástupe odovzdá žiak vyplnené a podpísané vyhlásenia triednej učiteľke:

      a) Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (odovzdáva sa iba 1 krát)

      b) Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni)

       

      Žiaci 1. ročníka

      - slávnostné privítanie nových žiakov bude organizované na školskom dvore o 8,00 hod.

      - po ukončení odchádzajú žiaci s triednymi učiteľkami a zákonnými zástupcami do triedy, kde sa uskutočnia spoločné aktivity a triedne rodičovské združenie

       

      3.- 14. september

      •  Prevádzka školy bude zabezpečovaná v čase od 6,00 do 16,30 hod.
      • Žiaci majú zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Obed sa vydáva podľa harmonogramu, ktorý dostanú žiaci od triednych učiteliek.
      • Všetci žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom a pri vstupe si vydezinfikujú ruky dezinfekčným prostriedkom
      • Žiaci 1. stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
      • Telocvičňa sa do 20.9. nevyužíva
      • Zákonní zástupcovia nemajú povolený vstup do budovy školy. Výnimka platí iba pre žiakov 1. ročníka. V nevyhnutnom prípade môže zákonný zástupca odprevadiť svoje dieťa do šatne. Rodič môže do budovy školy vstúpiť iba s rúškom.
      • Odchod detí zo školského klubu detí: Rodič nevstupuje do budovy školy. Ohlási sa pani vychovávateľke prostredníctvom elektronického vrátnika a počká svoje dieťa pred budovou školy

       

      V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

      Pri podozrení na ochorenie

      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

       

      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený v samostatnej izolačnej miestnosti. Základná škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       

       

      Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

      Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

      Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

      Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

      Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

       

       

                            V Martine, 25.08.2020                                                             Mgr. Jaroslava Paulovičová

                                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Príhovor riaditeľky školy pri príležitosti slávnostného ukončenia šk. roka 2019/2020

      Vážení kolegovia, milí žiaci!

       

      Prežili sme v skutku neočakávaný a netradičný školský rok, ktorý uviedol školu ako ju všetci poznáme do novej a doposiaľ neznámej situácie. Na dlhé mesiace škola osirela a jej osud sa zo dňa na deň stal nejasným. No vďaka vám, milí kolegovia, žiaci a rodičia sme opäť tu!    

       

      Vďaka vám a vašej vzájomnej spolupráci, pochopeniu a podpore sa nám podarilo čeliť netradičnej výzve tohto školského roka na výbornú a znovu dokázať že sme skutočne dobre zohratý tím. Preto vám patrí vďaka a uznanie.

       

      Predovšetkým vám, milí kolegovia, by som chcela vysloviť úctu za vašu prácu a  vynaložené úsilie počas celého školského roka. Za vašu vytrvalosť, profesionalitu a odhodlanie napĺňať poslanie učiteľa a vychovávateľa  aj napriek nepriaznivým okolnostiam a rovnako v čase, kedy sa všetko zdá byť nemožné. Prajem vám preto príjemné odpočinkové dni plné slnečných lúčov a pohody aby ste opäť načerpali silu, entuziazmus a inšpiráciu do ďalších pracovných dní.

       

      Osobitne sa chcem poďakovať pani učiteľke Mgr. Galbavej a Ludvigovej, ktoré čaká nadchádzajúci rok zaslúžený odpočinok. Drahé kolegyne, v mene kolegov a žiakov našej školy vám ďakujem za vašu dlhoročnú prácu a obetavosť. Boli ste inšpiráciou a zdrojom múdrosti pre generácie žiakov , viedli ste ich k samostatnosti a zrelosti  a otvárali im brány poznania. Nikdy na vás nezabudneme! Želáme vám preto do ďalších dní pevné zdravie, veľa šťastia a ľudskej spokojnosti.

       

      Vám, milí žiaci, patrí moje veľké uznanie. Preukázali ste pozitivizmus, odolnosť a flexibilitu v čase kedy to škola najviac potrebovala. Bojovali ste s dištančným vzdelávaním skutočne so cťou a vďaka vašej spolupráci nestratila škola svoje poslanie. Moja pochvala patrí predovšetkým tým najmladším bojovníkom – našim prváčikom, ktorí statočne ustáli svoj najťažší školský rok. Verím, že ste si našli nových kamarátov, že ste sa spriatelili s pani abecedou a že sa vám v našej škole páčilo. Želám vám, žiaci, krásne letné dni, plné zážitkov a úsmevov, aby ste načerpali nové sily do nadchádzajúcich ročníkov.

       

      Ako býva zvykom, Združenie rodičov každoročne oceňuje žiakov, ktorí  sa pričinili o šírenie dobrého mena školy a reprezentáciu školy v športových súťažiach či na kultúrno-spoločenských podujatiach. Chcela by som týmto žiakom vysloviť vďaku za ich vynaložené úsilie, ochotu, energiu a tvorivosť, ktoré prinášajú našej škole úspechy a uznanie. Len tak ďalej!  

       

      Záverečné slovo bude patriť našim čerstvým absolventom, žiakom deviateho ročníka. Práve dnes sa pre nich otvorili brány našej školy posledný krát,  aby mohli vykročiť na cestu k novým začiatkom. Milí deviataci, vykročte plní  odhodlania, nádeje a istoty! Nemajte strach z neznáma a nepodľahnite obavám z neprebádaného. Nie ste totiž na tejto ceste sami! Nechajte sa viesť vašimi vedomosťami, úsmevnými spomienkami, priateľstvami zo školských lavíc a láskavými slovami vašich pedagógov. Práve vďaka nim ste rástli a dozrievali,  práve vďaka nim ste tým, kým dnes ste a práve vďaka nim istotne nájdete svoj smer.  Nechajte sa nimi  aj naďalej sprevádzať, majte ľahký krok a s úsmevom vpred! My sa totiž nelúčime. Vaša škola s vami navždy zostane. A verím, že vy s ňou zostanete tiež!

       

      Predtým ako odovzdám slovo našim najtarším žiakom, chcela by som vyzvať všetkých prítomných k pietnej spomienke na obeť tragickej udalosti, ktorá sa odohrala dňa 11.6.2020 na Spojenej základnej škole Štefánikovej vo Vrútkach. Uctime si minútou ticha spomienku na Mgr. Jaroslava Budza, ktorý v snahe ochrániť žiakov a kolegov pred útočníkom  prišiel tragicky o život.

       

       

       

                                                                                                                  riaditeľka školy

                                                                                                          Mgr. Jaroslava Paulovičová

       

     • Organizácia ZŠ od 22.6. do 30.6. 2020

      Pokyny k organizácii dobrovoľnej účasti žiakov I. a II. stupňa ZŠ na  výchovno-vzdelávacom procese 

       

      Pred vstupom do budovy

      • odovzdá žiak vyplnený a podpísaný formulár – "Vyhlásenie o zdravotnom stave", predpísaný ministerstvom školstva. Bez neho nebude žiakovi umožnený vstup do školy. Tlačivo je dostupné na stiahnutie  TU alebo v kancelárii riaditeľky školy.

       

      • žiak je povinný mať so sebou rúško a balíček hygienických vreckoviek (počas výučby v triedach nie je nosenie rúška nutné, avšak počas zdržiavania sa na chodbách a  v spoločných priestoroch  školy je rúško  povinné pre každého žiaka) 
      • pred vstupom do budovy je žiak povinný dezinfikovať si ruky

       

      Priebeh dňa

      • možnosť využiť ranný školský klub
      • výučba podľa podľa rozvrhu hodín, o ktorom boli žiaci jednotlivých tried informovaní triednym učiteľom 
      • prehlad aktuálneho rozvrhu hodín pre II. stupeň ZŠ nájdete TU

       

       Výučba

      • počas výučby nebudú žiaci skúšaní, testovaní ani inak preskúšaní z vedomostí počas dištančného vzdelávania.
      • cieľom výučby je zhodnotenie  procesu dištančného vzdelávania v rámci jednotlivých predmetov, rozhovor a diskusia,  didaktické hry a aktivity
      • dňa 22.6.2020 sa bude konať fotenie žiakov všetkých tried ZŠ (fyzická fotografia = 0,80 centov / kus )

       

      Strava

      • záujemcovia o stravu sú povinní nahlásiť stravné do 22.6. školskej jedálni  individuálne, formou osobného prevzatia stravného šeku a jeho následnej úhrady. Pre viac informácií, kontaktujte vedúcu školskej jedálne

      • obed sa vydáva do 13:30

       

      Neúčasť na vzdelávaní v priestoroch ZŠ

      • rozhodnutie o prítomnosti/ neprítomnosti žiaka na výučbe je v plnej kompetencii zákonného zástupcu žiaka. Neprítomnosť žiaka nie je nutné ospravedlniť formou ospravedlnenky.  

       

      • žiaci, ktorí sa nezúčastnia výučby sú povinní odovzdať školské učebnice do piatku 26.6.2020

       

      Zmeny informácii  budú priebežne dopĺňané

     • Environmentálne prímestské tábory CEV Turiec

      Neprehliadnite :)

      V kalendárnom roku 2020 prebiehala environmentálna výchova na pracoviskách v Turč. Štiavničke a v Blatnici do 9.3.2020. Koniec zimnej časti bol naplánovaný na 19.3. (T. Štiavnička), resp. na 26.3. (Blatnica). Následne mala pokračovať jarná časť environmentálnej výchovy. Triedam, ktoré neabsolvovali zimnú časť budú ponúknuté náhradné termíny koncom roka 2020 v mesiaci november a december (T. Štiavnička 9 termínov, Blatnica 11).

       

      CEV Turiec by chcelo ponúknuť ako náhradu jarnej časti

      environmentálnej výchovy prímestské letné tábory.

       

      • Návrh environmentálnych prímestských táborov počas letných prázdnin

      Ponúkame pre deti možnosť využitia prímestských letných táborov zameraných na environmentálne témy. V prvom rade by CEV Turiec v spolupráci so školami zistilo predbežný záujem. Žiaci by boli spájaní na základe záujmu o príslušné termíny (bez ohľadu na ZŠ), v prípade naplnenia počtu by mali prednosť deti nahlásené skôr. Stanovené sú týždenné turnusy (pondelok-piatok) v termínoch: 6.7.-10.7., 13.7.-17.7. a 17.8.-21.8..

       

      • Inštrukcie

      Environmentálne zamerané vychádzky strednej náročnosti budú prebiehať v okolí Turčianskej Štiavničky a v okolí Blatnici. Uprednostníme ročníky, ktoré nás mali na daných pracoviskách navštíviť (4. a 5. ročník). Doplnené môžu byť aj ostatnými ročníkmi, pracovisko v T. Štiavničke bude doplnené žiakmi z 1. stupňa (odporúčame 3. ročník z dôvodu dlhšej, cca. 3 hodinovej vychádzky) a pracovisko v Blatnici žiakmi 2.stupňa. Program je navrhnutý tak, aby deti trávili čas v exteriéri. Aktivity v okolí Turčianskej Štiavničke budú zamerané na živly (oheň, voda, vzduch, zem), aktivity v okolí Blatnice na biodiverzitu a ochranu. V prípade veľmi zlého počasia je pripravená varianta stavania hmyzích hotelov.

       

      Žiaci si budú hradiť iba cestovné, strava nebude zabezpečená (každý individuálne). Dodržiavať sa budú všetky hygienické nariadenia. Potrebné je prehlásenie o bezinfekčnosti, v prípade potreby (nariadení) aj potvrdenie od lekára. Počet na jeden deň bude max. 20 detí (príp. podľa pokynov krízového štábu) na každé pracovisko (presuny, bezpečnosť).

       

      • Environmentálne prímestské tábory organizované CEV Turiec

      Stretnutie s lektormi, ktorí si ráno prevezmú a poobede odovzdajú deti bude pred CVČ Kamarát. Taktiež budú zodpovední za program a bezpečnosť. Na presun sa využijú prímestské autobusové spoje.

       

      • Orientačné časy:

       

      Pracovisko T. Štiavnička:

       

      Zraz pred CVČ Kamarát o 8.05, odchod bus o 8.25, naspäť spoj o 13.00, príchod do MT 13.25. Cestovné z aut. stanice (1 cesta) 0,60 €.

       

      Pracovisko Blatnica:

       

      Zraz pred CVČ Kamarát o 8.30, odchod bus o 8.50, naspäť spoj o 12.43, príchod do MT 13.10. Cestovné z aut. stanice (1 cesta) 0,70 €.

       

       

       

      Nahlásenie žiakov by sme v spolupráci so ZŠ radi skompletizovali do konca škol. roka. Predbežný záujem bude zisťovaný do 19. júna. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

       

      • Kontaktné údaje

      Názov združenia: Centrum environmentálnej výchovy Turiec

      Adresa: Severná 6, 036 01 Martin

      Kontaktná osoba: Mgr. Martin Kondek (predseda OZ)

      Tel: +421/ 915 967 526

      Email: cevturiec@gmail.com

     • Deň Zeme 🌍- súťaž

      Deň Zeme predstavuje pre našu školu jeden z "najväčších sviatkov" v roku. Každoročne býva u nás spojený s množstvom rôznych edukatívnych aktivít, podujatí, workshopov a súťaží. Práve účasť na súťaži spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. je pre našu Zelenú školu, ako víťaza minulých dvoch ročníkov, záležitosťou cti a dobrého mena.

      Pokúsime sa obhájiť prvenstvo aj tento rok? Odpoveď na túto otázku poznáte VY, naši žiaci! Preberte víťaznú štafetu našej školy, popustite uzdu kreativite a zabojujte ako jednotlivci nie len o niezaujímavé ceny ale aj o dobré meno školy!

      Sme predsa tím! Sme predsa "Kronerka" !

      Viac info TU

     • Zmena klasifikácie jednotlivých predmetov

      Vážení rodičia a žiaci,

      na základe usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie dochádza k zmene klasifikácie konkrétnych predmetov:

      Nasledujúce predmety budú  v záverečnom hodnotení 2. polroka šk. roka 2019/2020 neklasifikované

       

          1.Stupeň ZŠ:

      Hudobná výchova

      Výtvarná výchova

      Telesná a športová výchova

      Informatika

      Pracovné vyučovanie

       

           2.stupeň:

      Hudobná výchova

      Výtvarná výchova

      Telesná a športová výchova

      Environmentálna výchova,

      Informatika

      Technika

      Občianska náuka

      V čase mimoriadnej situácie prebieha vyučovanie dištančnou formou, prostredníctvom zadaní domácich úloh, Alftestov, projektových prác, atď. ..., ktorých plnenie predstavuje podmienku postupu žiaka 2.stupňa ZŠ do vyššieho ročníka. Pred vstupom do vyššieho ročníka môže škola navrhnúť preskúšanie u tých žiakov 2.stupňa ZŠ, ktorí danú požiadavku dištančného vzdelávania z jednotlivých predmetov nesplnili a zároveň neodôvodnili objektívne príčiny jej neplnenia.     

       

                                                                                                                       Mgr. Jaroslava Paulovičová, v.r.

                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Úhrada platby povinného mesačného príspevku za pobyt žiaka v ŠKD

      Vážení rodičia,

      mesto Martin už pripravilo na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh, v ktorom navrhlo v čase prerušenia prevádzky počas mimoriadnej situácie poplatky znížiť alebo úplne odpustiť (ak bude prerušenie prevádzky trvať celý kalendárny mesiac).

      Je na zvážení a rozhodnutí zákonného zástupcu, či do rozhodnutia Mestského zastupiteľstva bude naďalej mesačné príspevky uhrádzať, alebo s platbou počká. V prípade, že tento návrh bude poslancami Mestského zastupiteľstva schválený a zákonný zástupca už príspevky uhradil, škola výšku uhradeného príspevku zákonnému zástupcovi vráti.

      O rozhodnutí Mestského zastupiteľstva budete aktuálne informovaní na webstránkach školy.

     • Príhovor riaditeľky školy

      Vážení rodičia a milí žiaci,

            dovoľte mi, prosím, povedať pár slov k nepriaznivým okolnostiam, ktoré uviedli školu, ako ju poznáme, do novej a doposiaľ neznámej situácie.

      Školské lavice osameli, chodbami neznie detská vrava a učebne sa ponorili do ticha. Škola osirela. Iste si kladiete otázku, či má škola v tomto stave aj naďalej zmysel? Som presvedčená, že nepochybne!  Poslanie školy, totiž nestelesňujú školské múry, drevené lavice či popísané tabule. To, čím škola je, pretrváva v nás. V spolupatričnosti a vzájomnej podpore učiteľov, žiakov a ich  rodičov. V ich vzájomnej pomoci a pochopení sa tak stáva poslanie školy prakticky nesmrteľným.

      Aj keď nás táto nevítaná situácia zastihla nepripravených, neprestali sme byť  dobrý tím. V čase, keď naše deti zo dňa na deň prepli do režimu „nechcených prázdnin“, ktoré ich vytrhli z dennej rutiny, izolovali ich od priateľov a ochromili kontinuitu vzdelávania, prebrali zodpovednosť za vzdelávanie naši rodičia. Ich domovy sa zmenili na odborné učebne a popri svojich povinnostiach naďalej zvládajú rolu pedagógov, motivátorov, šéfkuchárov, spoluhráčov, animátorov, trénerov a nepochybne i dozorcov či policajtov :) Svojou odolnosťou a podporou umožňujú, aby výchovno-vzdelávací proces ich detí pokračoval a napredoval. Predovšetkým v tejto situácii sú neoceniteľným tlmočníkom tradičnej školy, ktorá sa snaží virtuálnou rečou komunikovať so svojimi žiakmi a hľadá nové metódy výučby. Pedagógovia, v snahe doručiť instantné vzdelanie až pred prah detských izieb, siahajú po rozličných vzdelávacích materiáloch, denne prehodnocujú obtiažnosť a množstvo zadávaných úloh, upúšťajú od hodnotenia, bojujú s preťažením internetových portálov a snažia sa, aby ich práca bola  aj naďalej „profi“ a kvalitná.

      Som presvedčená, že napriek absencii podrobného návodu ako podobné situácie jednoducho zvládnuť, sme úvodné kolo ustáli so cťou. Samozrejme, nie úplne bezbolestne, nakoľko ešte stále narážame na trecie plochy a hľadáme prieniky našej spolupráce. Vzájomne sa však tým učíme. Pedagógovia lepšie dávkujú množstvo i intenzitu zadávaných úloh a upúšťajú od tradície vysvetlené učivo zakaždým preskúšať. Rodičia už istotne vyšperkovali svoje „donucovacie prostriedky“, ktorými svoje ratolesti motivujú k samoštúdiu a snáď sa im už sem tam darí všetko v domácnosti postíhať. Verím, že sa našim žiakom cnie za školou, ako za ich druhým domovom a že práve teraz majú možnosť porovnávať. Nezabúdajte však, žiaci, že vzdelávanie je tak či tak hodné dobrovoľného ľudského záujmu, nie pre známky či pochvaly učiteľov, ale pre poznanie samotné.  

      Verím, že práve toto naše vzájomné učenie je kľúčom k prekonaniu zložitej situácie, v ktorej sme sa tak náhle ocitli.  Buďme si navzájom trpezlivými a pozitívnymi učiteľmi. Komunikujme dnes spolu viac o našich potrebách, nápadoch i ťažkostiach. Neostýchajte sa požiadať školu a jej zamestnancov o pomoc či užšiu spoluprácu. Sme tu pre vás. Diskutujme spolu, raďme si, inšpirujme sa. Hovorte s nami  o čomkoľvek, čo považujete za potrebné, dôležité, zaujímavé, či naliehavé. Oslovte svojich spolužiakov a priateľov a venujte im vašu pozornosť. Zaujímajme sa o starosti našich rodičov, priložme v domácnosti ruku k dielu a trávme spolu príjemné chvíle.

      Som presvedčená, že vzájomnou spoluprácou, priateľskou komunikáciou a pozitívnym prístupom zvládneme túto situáciu na výbornú.

      Sme predsa tím! Sme predsa „Kronerka“!

       

       

      Ďakujem za porozumenie a prajem vám všetkým pevné zdravie, veľa dôvodov na úsmev a príjemné chvíle, strávené v kruhu vašich najbližších.

       

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          riaditeľka školy

                                                                                                                              Mgr. Jaroslava Paulovičová

       

       

       

     • Plavecký výcvik

      Žiaci 2. - 5. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni SUNNY MARTIN. Celý týždeň sa pod vedením inštruktorov snažili prekonať strach z vody, či zdokonaliť svoje plavecké schopnosti, ktoré si preverili na záverečných pretekoch. Všetci odchádzali s dobrým pocitom a diplomom v ruke.    

     • Zberný box na drobný elektroodpad

      Rozhodli sme sa triedenie odpadu nebrať na ľahkú váhu a preto sme sa prihlásili do projektu Elektroodpad-dopad 3, vďaka ktorému nám v škole pribudol zberný box na drobný elektro odpad. Ďakujeme spoločnosti ŽIVICA, že nás vybrala. 

      Milí žiaci, učitelia, rodičia i priatelia školy, známi i neznámi! Toto je tá správna cesta pre drobný nefunkčný elektro odpad.  V tomto zbernom boxe začína jeho druhý začiatok. Buďme dôslední! Trieďme zodpovedne!

     • Elektroodpad-dopad

      Dňa 13.11. 2019 sme sa zúčastnili seminára vo Zvolene. Akčný tím našej školy tvorili: pani učiteľka M. Herleová-koordinátorka Zelenej školy a 2 žiaci Nelka Tencerová a Boris Paulovič. Podnetný seminár nám poskytol množstvo zaujímavostí, ktoré sprostredkúvame ďalším žiakov v podobe rovesníckeho vzdelávania. Informujeme o životnom cykle elektroodpadu od jeho výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu, o tom, ako nakladať s elektroodpadom a ako zlepšiť situáciu na škole. 

      Video zo seminára na adrese:

      Video TU

     • Technická olympiáda

      28. novembra 2019 sa konal 10. ročník Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali traja žiaci. Dominik Csicsai zo 7.A, ktorý v svojej kategórii obsadil pekné 6. miesto, a Tomáš Moric s Borisom Paulovičom z 9. A, ktorí vo svojej kategórii obsadili 1. miesto a budú nás reprezentovať v krajskom kole .

      Blahoželáme!!!

     • Odkaz sv. Martina

      8. novembra 2019 sa konal ďalší ročník súťaže Odkaz sv. Martina. Žiačkám 9. ročníka Adriane Filusovej  a Alexandre Kučerovej sa darilo. V silnej konkurencii martinských škôl svojou prezentáciou Národný cintorín v Martine obsadili 3. miesto.

      Blahoželáme !!!

     • Testovanie Komparo

      Dňa 14. novembra 2019 sme sa  zapojili do testovania v projekte Komparo.

      15 žiakov  8. ročníka si overilo svoje vedomosti a zručnosti z matematiky, zo všobecných študijných predpokladov,  z biológie a z geografie.

      10 žiakov 9.ročníka absolvovalo  test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     • ATLANTIS Centrum - Levice

      Žiaci 5. a 6. ročníka sa 24. októbra 2019 zúčastili exkurzie do ATLANTIS Centra v Leviciach. tri hodiny strávili pri zaujímavých hračkách, ktoré fungovali na fyzikálnom princípe. Poobedie strávili prehliadkou skalných obydlí v dedinke Brhlovce. V závere dňa sa ešte zastavili na strede Európy pri Kremnických baniach.

     • Deň jazykov

      28. októbra 2019 nám žiaci druhého stupňa s pp. učiteľkami cudzích jazykov pripravili veľmi pekné dopoludnie - Deň jazykov. Žiaci prvého stupňa si mohli v jednotlivých triedach prezrieť exponáty z rôznych krajín sveta, dozvedeli sa o týchto krajinách, ich kultúre a zvykoch veľa zaujímavých informácií.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=341

     • Keramické tvorivé dielne

      Do galérie Keramické tvorivé dielne boli pridané fotografie.

      Návšteva pána keramikára

      Počas celého októbra nás navštevoval pán keramikár, ktorý porozprával deťom o vlastnostiach hliny a jej využití.  Priniesol žiakom ukázať vlastné výrobky, ktoré je možné vyrobiť z tohto materiálu. Počas netradičnej hodiny  mali žiaci možnosť vyskúšať si prácu s hlinou, rozvíjať svoj talent, zručnosť a fantáziu. Žiakom sa návšteva veľmi páčila. Ďakujeme za skvelú atmosféru a príjemne strávené dopoludnie.

                                                              

     • Kláštor pod Znievom

      Dňa 3. októbra 2019  sa žiaci štvrtého a deviateho ročníka zúčastnili osláv 150. výročia založenia evanjelického gymnázia v Kláštore pod Znievom. V rámci osláv žiaci I. stupňa zmerali svoje sily v hádzanej. Starší žiaci sa zapojili do cezpoľného behu alebo si prešli náučný chodník, na ktorom spoznávali históriu gymnázia ale aj obce.

     • Jesenné variácie

      Do galérie Jesenné variácie boli pridané fotografie.

                                                             Jesenné variácie v CVČ Domino

              Dňa 23.10. žiaci 1.B triedy navštívili a strávili dopoludnie  v CVČ Domino vo Vrútkach, kde sa dozvedeli  zaujímavosti o  jesenných sviatkoch- Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých a Halloween.  Prezreli si výstavu prác, ktoré k daným témam vytvorili žiaci zo základných škôl. Spoločne s pani riaditeľkou CVČ  vyrobili krásne klobúky na Halloween a tekvičky,  ktoré nám zdobia triedu. Za peknú prácu boli odmenení sladkou odmenou a perom.                                                                                    
           Žiakom sa návšteva veľmi páčila a tešia sa na ďalšie stretnutie. Z dopoludnia v CVČ si odniesli množstvo nových informácií  a skvelý zážitok.

                                                                                                                     Mgr. Majerovová

       

       

       

       

       

    • Exkurzia Brantner Fatra
     • Exkurzia Brantner Fatra

      Dňa 3. 10.2019  žiaci 6.A triedy absolvovali exkurziu do firmy Brantner Fatra. Dozvedeli sa, čo všetko robia pracovníci tejto firmy v meste Martin, prezreli si prevádzku a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií. Navštívili triedičku odpadu, lisovňu, zberný dvor i skládku odpadu. Na všetky zvedavé otázky dostali odpoveď a sme veľmi radi, že máme žiakov, ktorí myslia na našu Zem.

     • Začiatok šk. roka 2019/2020

      Dňa 2. septembra 2019 sa po štyridsiatykrát otvorili brány našej školy, aby privítali žiakov v novom školskom roku. Počas krátkej slávnosti sa prítomným prihovorila nová pani riaditeľka Mgr. Jaroslava Paulovičová.

      Viac viď : fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=339

     • Koniec šk. roka 2018/2019

      Do galérie Koniec šk. roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

      28. júna 2019 sme slávnostným zhromaždením ukončili školský rok 2018/2019.V rámci programu boli ocenení najlepší žiaci školy. Deviataci sa s nami rozlúčili krátkym spomienkovým programom. Zároveň sme sa rozlúčili aj s pánom riaditeľom Mgr. Rolandom Ondrejkom, ktorému skončilo funkčné obdobie a odišiel na zaslúžený dôchodok. Odchádzajúci pán riaditeľ predstavil novú pani riaditeľku Mgr. Jaroslavu Paulovičovú, ktorá sa ujme funkcie 1.júla 2019.

     • Environmentálna výchova-Blatnica

      Dňa 14.6.2019 sa žiaci 5.A zúčastnili  obľúbenej environmentálnej výchovy v Blatnici. Pracovníci Centra environmentálnej výchovy im pripravili skvelé, zábavné a poučné predpoludnie plné vedomostných súťaží a  vtipných situácií. V prvom termíne sa nám kôli počasiu  (dažďu) nepodarilo doraziť a v druhom termíne nás zas potrápilo veľmi slnečné a horúce počasie :) Bude na čo spomínať!

    • Úspešná reprezentácia školy na 59. ročníku THM
     • Úspešná reprezentácia školy na 59. ročníku THM

      Aj v školskom roku 2018/2019 sa naši športovci zúčastnili na 59. ročníku THM, ktoré sa konali v dňoch od 20. do 27. mája 2019. Naši žiaci reprezentovali našu školu v kolektívnych športoch hádzaná, volejbal, ďalej v plávaní a napokon aj v atletike, kde sme dosiahli aj medailové umiestnenia. Našim najúspešnejším reprezentantom sa stal žiak 7. A triedy Alex Rejko, ktorý získal dve zlaté medaily. Najlepším výsledkom v plávaní bolo 12. miesto Petry Ličkovej zo 7.A na 50 m v.sp. staršie žiačky. 

      Najlepšie výsledky v atletike THM:

      Alex Rejko - 1. miesto v behu na 60 m mladších žiakov

      Alex Rejko - 1. miesto v behu na 150 m mladších žiakov

      Jozef Baláž - 7. miesto v behu na 1000 m mladších žiakov

      Marco Brody  - 6. miesto v skoku do diaľky mladších žiakov

      Dominik Csicsai - 7. miesto v hode kriketovou loptičkou mladších žiakov

      Jasmína Hrašková - 5. miestov hode kriketovou loptičkou mladších žiačok

      Sandra Turčiaková - 5. miesto v chôdzi na 1000 m starších žiačok

      Jozef Mika - 5. miesto vo vrhu guľou starších žiakov

      Celkovo sa mladší žiaci umiestnili na vynikajúcom treťom mieste.

      THM v atletike boli zároveň aj 6. kolo TŽL v atletike. V súčte bodov v šiestich kolách TŽL v atletike obsadila naša škola pekné 8. miesto, čo je o 1 priečku vyššie ako v školskom roku 2017/2018.

      Všetkým našim reprezentantom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy!!!

       

    • Zbierka pre detský domov v Martine
     • Zbierka pre detský domov v Martine

      V mesiacoch máj a jún sa žiaci 8.A triedy rozhodli zorganizovať zbierku pre detský domov v Martine. Žiaci v rámci hodín etickej výchovy, ktorej témou je aj solidarita a pomoc slabším,  vytvorili informačný letáčik o uvedenej zbierke, ktorý následne rozdali svojim spolužiakom v ostatných ročníkoch. V mesiacoch máj a jún sme zhromažďovali vyzbierané oblečenie, hračky a zdravotnícky materiál, ktorý sme dňa 13. júna 2019 odovzdali v detskom domove. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zapojeným žiakom a rodičom. (2.A Ondrlová M., Smrčková K., Rákociová B., Bernátová A., Marčeková S., Krištofová K., 3.B Barboriak J., 6. A Marčeková S., 8.A Paulovič B., Bernátová M., Krištof P., Kadlčík D., Sadilová K.)

     • O knihách veselo i vážne

      Literárnej súťaže "O knihách veselo i vážne" sa dňa 30. mája 2019 zúčastnili žiaci II. ročníka. Overovali si vedomosti o ľudovej slovesnosti a tvorbe slovenských spisovateľov pre deti. Našu školu reprezentovali veľmi úspešne, pretože žiaci Karolína Smrčková, Nina Stránska, Tatiana Stachová, Matej Rusnák obsadili 1. miesto a žiaci Barbora Rákociová, Saskia Marčeková, Tomáš Škuta a Oliver Michal Švehla 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

      Dňa 6. mája 2019 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili na anglickom divadelnom predstavení The Onlines v kine Strojár. Inscenácia v anglickom jazyku bola o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore je ako hľadať zmysel života v kope sena. Predstavenie bolo vtipné i vážne, so silným odkazom o živote.  90% hovoreného slova  v angličtine bolo doplnené vsuvkami v slovenskom jazyku, aby sa nestratili ani menej zdatní žiaci.

     • Kremeň - kráľ minerálov

      Žiaci VI. A triedy navštívili dňa 22. mája 2019 Múzeum Andreja Kmeťa v Martine. Prostredníctvom  aktuálnej výstavy nazreli do sveta minerálov. Obdivovali kremeň a jeho odrody. Upútala ich najmä rôznorodá farebnosť, veľkosť a tvar kryštálov tohto nádherného minerálu.

       

       

     • MAJSTRI ŠERMIARI

      Do galérie MAJSTRI ŠERMIARI boli pridané fotografie.

      V piatok 10.5.2019 prežili žiaci našej školy zaujímavé dopoludnie. So svojím programom nás navštívila skupina stredovekých bojovníkov, ktorí žiakom predviedli úkážky boja v stredoveku a streľbu zo strelnej zbrane zvanej píšťala.

      Viď foto.

     • BRNO - exkurzia

      Do galérie BRNO - exkurzia boli pridané fotografie.

       17. mája 2019 sa žiaci 7. až. 9. ročníka zúčastnili celodennej exkurzie do Brna a jeho okolia. počas dňa mali možnosť prezrieť si exponáty Moravského múzea - Antropos, ktoré priblížili žiakom históriu vzniku a vývoja človeka, vstúpili do kazemát hradu Špilberk, aby videli priestory najväčšieho väzenia strednej Európy v 18. a 19. storočí. Na záver navštívili pamätné miesto bojov počas napoleonských vojen - Mohylu mieru pri Slavkove u Brna.

      Viac viď foto.

     • Zápalky v rukách detí

      29.apríla 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Zápalky v rukách detí, ktorú organizoval Okresný zbor protipožiarnej ochrany. Práca Terézie Karakovej zo 6.B tr. sa umiestnila na 3. mieste a práca Jakuba Morica zo 7.A triedy na 2. mieste.

      Blahoželáme!

     • Turiec - exkurzia DEJ-GEG

      Dňa 26. apríla 2019 žiaci piateho ročníka sa vybrali na celodennú exkurziu, aby lepšie spoznali svoj región Turca. Navštívili Kláštor pod Znievom, Turčianske Teplice, Mošovce, Gaderskú dolinu a Turčianske Jaseno. Na navštívených miestach získali informácie o histórii ale aj súčasnosti obce, o významných osobnostiach, ktoré tam žili. V Gaderskej doline sa učili pracovať s mapou a buzolou. 

       

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=318

     • Deň Zeme

      Aj naša škola sa ňa 25.apríla 2019 v rámci Dňa Zeme  zapojila do projektu Upracme si mesto. Žiaci upratovali v areáli školy, ale aj v Jahodníckych hájoch a v okolí Mädokkýša.

      Žiaci I. stupňa sa zúčastnili environmentálne zameraného súťažno-vzdelávacieho podujatia, ktoré organizovalo Gymnázium V.P. Tótha v Martine. Počas veľmi pekného podujatia žiaci si overovali a získavali nové vedomosti o našej Zemi a jej fungovaní.

      Viď foto: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=317

     • Brantner Fatra

      Dňa 16. apríla žiaci šiesteho ročníka navštívili firmu Brantner Fatra. Prakticky si overili svoje nadobudnuté vedomosti z environmentálnej výchovy o separácii odpadu. Zamestnankyne im ukázali triedičku odpadu, zberný dvor a skládku. 

     • Učíme sa v lese

      Do galérie Učíme sa v lese boli pridané fotografie.

      O tom, že deti majú radi prírodu sme sa presvedčili aj učením v lese. Tretiaci plnili rôzne úlohy- hľadali prírodniny, z ktorých zhotovovali obrazy, ale preukázali aj svoje vedomosti. Vytvárali básne, príbehy, písali správne vybrané slová, či odhadovali a merali vzdialenosť. Spoluprácu ukázali aj pri prekonávaní prekážkovej dráhy.

     • Hudobná výchova

      Do galérie Hudobná výchova boli pridané fotografie.

      Na našej škole sme privítali ľudových hudobníkov, ktorí nám spestrili hudobnú výchovu. Deťom porozprávali o vzniku a výrobe ľudových hudobných nástrojov. Predviedli nám svoj talent hrou na rôznych píšťalách, fujare či gajdách.

     • Environmentálna výchova

      Do galérie Environmentálna výchova boli pridané fotografie.

      Tretiaci sa zúčastnili environmentálnej výchovy v Turčianskej Štiavničke. Zábavným a pútavým rozprávaním sa učili triediť živočíchov do skupín. Zoznámili sa  s mnohými živočíchmi, ktoré si mohli pohladkať. Nebáli  dotknúť  slimáka, korytnačky, morčaťa,..či dokonca dať si okolo krku hada.

     • Poznávame mesto Martin

      Do galérie Poznávame mesto Martin boli pridané fotografie.

      Žiaci 3. ročníka spoznávali na vlastivede mesto Martin. V škole dostal každý mapu, na ktorej bola vyznačená trasa s pamiatkami mesta.  Počas akcie navštívili Etnografické múzeum, Národnú knižnicu, prešli cez Memorandové námestie, Divadelné námestie až ku kostolu sv. Martina. Cestou si zaznamenávali informácie, ktoré potom v škole spracovali na zaujímavé projekty.

     • Vajanského Martin

      Evka Pálešová, víťazka školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, sa stala víťazkou v regionálnom kole celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie Vajanského Martin 2019. Gratulujeme!

      V umeleckom prednese prózy obsadila Kristína Sadilová, žiačka ôsmeho ročníka, krásne 3. miestro. Gratulujeme!

       

       

     • "Čo vieš o slovenskej literatúre!?"

      Dňa 14. marca 2019 sa uskutočnila literárna súťaž, ktorá bola zameraná na vedomosti žiakov 5. a 6. ročníka z oblasti slovenskej literatúry - spisovateľov, žánrov, tvorby, s ktorými sa už žiaci stretli na hodinách literárnej výchovy. Naši žiaci obsadili nádherné 1. a 3. miesto. Za prvé miesto gratulujeme žiakom: Nikola Kováčiková, Lucia Kubíková, Lucia Moricová, Rastislav Martinček, a tretie mesto obhájili žiaci: Zoe Belová, Eva Pálešová, Filip Zaťkuliak, Lenka Šejirmanová. 

     • Hviezdoslavov Kubín

      Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 12.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. V druhej kategórii žiakov 5. a 6. ročníka sa zúčastnilo 8 recitátorov (Rastislav Martinček, Lucia Kudjová, Lucia Moricová, Lenka Šejirmanová, Zoja Vronská, Eva Pálešová, Veronika Kuchtová, Nikola Kováčiková). V próze sa na 1. mieste umiestnila žiačka 5. ročníka Lenka Šejirmanová a v poézii žiačka 6. ročníka Eva Pálešová, ktorá postupuje do okresného kola. V tretej kategórii súťažili žiaci 7. - 9. ročníka (Nela Tencerová, Petra Ličková, Kristína Sadilová, Tereza Puškárová). Víťazom prózi je žiačka 8. ročníka Kristína Sadilová, ktorá postupuje do okresného kola. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

     • Olympijský deň

      Do galérie Olympijský deň boli pridané fotografie.

      Polročné vysvedčenia sme oslávili Zimnou školskou olympiádou ⛄️. Žiaci sa dozvedeli o vzniku olympijských hier, o olympijských symboloch a športovcoch, ktorí reprezentujú našu krajinu. Zažili slávnostný otvárací ceremoniál spolu s olympijskou hymnou, sľubmi a zapálením olympijského ohňa. Po celý čas športovali v duchu fair play. O dodržiavanie pravidiel rozhodovali žiaci ôsmeho ročníka, ktorí sa výborne zhostili svojich úloh.Traja najlepší žiaci z každej triedy získali okrem sladkej odmeny aj medailu. O zábavu a výborné športové výkony nebola veru núdza.

    • Environdeň
     • Environdeň

      Do galérie Environdeň boli pridané fotografie.

      Environdeň

      Dňa 30.1.2019 žiaci kolégia Zelenej školy pripravili pre svojich mladších spolužiakov(1-5.r) besedy na tému TRIEDENIE ODPADU. Od začiatku školského roka nám v triedach pribudli koše na triedenie odpadu.Všetci sa potešili návšteve robota SEPARÁČIKA, ktorý bol v triedach zistiť, či žiaci separujú správne. Kolégium bude naďalej monitorovať separovanie odpadu v triedach a výsledky zverejní.Žiaci si tiež prezreli školský vermikompostér. Vďaka kaliforským dážďovkám začíname so spracúvaním bioodpadu .

     • Rozlúčka so starým rokom

      So starým rokom sme sa rozlúčili vianočným športovo-zábavným dopoludním, v rámci ktorého žiaci súťažili vo futbale, vybíjanej, volejbale, alebo si posedeli v čajovničke pri voňavom bylinkovom čaji. V triedach si žiaci organizovali rozlúčkové posedenia pri stromčeku.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=298

     • Vianočné trhy

      Aj žiaci našej školy sa zapojili do predvianočnej slávnostnej nálady, keď v piatok 13.12.2018 vystúpili na Divadelnom námestí s kultúrnym programom. Počas hodinového programu pripomenuli návštevníkom  trhov ľudové zvyky a piesne spojené s Vianocami.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=295

     • Múzeum v 5.A

      Ako každý rok, aj tento žiaci 5.A triedy v rámci projektu Pátrame po predkoch pripravili pre svojich spolužiakov expozíciu najstarších predmetov, ktoré rodiny doma opatrujú. 13.12.2018 sme mali možnosť vidieť rôzne historické predmety, napr. secesnú písaciu súpravu, starý písací stroj, bankovky z obdobia ČSR, staré fotografie, obrazy a množstvo ďalších zaujímavých predmetov, ktoré pripomínajú žiakom históriu ich rodiny.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=297

     • Ako bolo na Vianoce

      V priebehu decembra sa žiaci I. stupňa v Skanzene v Jahodníckych hájoch zúčastnili programu "Ako bolo na Vianoce". Zoznámili sa s tradičnými zvykmi zimného obdobia - s tzv. strídžimi dňami /Deň sv. Ondreja, Barbory, Mikuláša, Lucie/. Vyskúšali si veštenie pomocou vosku a veľkého kľúča, vymetali kúty, či prestrojení za Mikuláša, čerta a anjela zažili, ako to vyzeralo počas Vianoc za dávnych čias.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=296

     • Mladý záchranár

      Dňa 10.12.2018 naša škola získala v projekte Mladý záchranár defibrilátor, na ktorom sa pod vedením profesionálnych záchranárov zo ZS FALCK žiaci učili poskytovať prvú pomoc.

      Viď fotoalbum: 

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=294

     • Vianočka Udatný - divadelné predstavenie

      Žiaci 1. - 4. ročníka sa 6.12.2018 zúčastnili divadelného predstavenia v Bábkovom divadle v Žiline. Pri sledovaní pôvodnej slovenskej crazy rozprávky Juraja Raymana sa dozvedeli, čo sa stane, keď na koniec sveta Vianoce dorazia a zvláštnu prosbu dvom starkým vyplnia, keď dvanásti lúpežníci roztrhanie neba spôsobia a čert do železnej pekelnej brány hlavou búcha a ďalšie prapodivné príbehy sa stanú.

     • Ako bolo na Vianoce

      Počas niekoľkých dní sa v Múzeu slovenskej dediny vystriedali všetky triedy prvého stupňa ZŠ. Zaujímavým rozprávaním tety z múzea sa žiaci dozvedeli o tradičných zvykoch zimného obdobia, od Kataríny po Luciu.

      Oblečení v "ľajblíkoch" triasli plotmi, ako nemé Lucie vymetali zlo z kútov a odlievaním roztopeného vosku cez kľúčovú dierku zas veštili povolanie svojich budúcich manželov.

      V rámci tvorivých dielní deti vyrábali rôzne vianočné ozdoby na stromček a aj takto prispeli k uvedomeniu si príchodu najkrajších sviatkov roka.

     • Odkaz sv. Martina - patróna mesta Martin

      Naša škola  sa už tradične zúčastnila  okresnej súťaže Odkaz svätého Martina – patróna mesta Martin, ktorej 14. ročník organizoval MsÚ Martin 9.11. 2018 v duchu stého výročia založenia ČSR, Martinskej deklarácie a priateľstva medzi národom Slovákov a Čechov.

          Za bohatej účasti súťažných tímov z martinských základných škôl a zástupcov MsÚ v Martine sa žiakom našej školy podarilo opätovne  dokázať, že aj malá škola na periférii mesta môže dosahovať (a aj dosahuje) tie najlepšie výsledky a v kontexte celého regiónu je s ňou potrebné počítať ako s neľahkým súperom v zápoleniach športového, vedomostného a umeleckého charakteru.

           Z našich troch vyslaných súťažiacich žiakov sa presadili všetci. Za výtvarnú prácu na tému „ NAJ z Čiech a Sloveska“  bola porotou ocenená žiačka štvrtého ročníka Tamara Dzurecová, ktorá za svoje 3. miesto obdržala diplom a početné vecné ceny. Piatačka Zoja Vronská súťažila v kategórii žiakov druhého stupňa ZŠ s vlastnou poéziou. Neumiestnila sa v bodovaní poroty, ale v hlasovaní zúčastnených súťažiacich škôl, ktoré bolo novinkou  súťaže . V tomto hlasovaní obsadila v kategórii literárnych prác 2. miesto, za ktoré určite vďačí nielen krásnemu obsahu jej básne, ale aj perfektne zvládnutému  prednesu.

          Teo Mário Janíček, žiak ôsmeho ročníka, bol zlatým klincom programu Power Pointových prezentácií na  tému "Významné osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj Československa" s prácou T.G.Masaryk v Turci. Jeho vystúpenie nielenže odznelo ako posledné, ale bolo aj  veľkým oživením súťaže a posunulo latku výkonov a prác Odkazu sv. Martina  veľmi vysoko. Bol ocenený 1. miestom, za ktoré obdržal diplom, viacero naozaj hodnotných vecných cien, ale aj mnoho srdečných gratulácií.

          Za reprezentáciu našej školy, ale aj prezentáciu vlastných kvalít, všetkým súťažiacim ďakujeme a dúfame, že ich skvelé výsledky budú pre nich samých motiváciou k ďalšej činnosti a pre ostaných žiakov inšpiráciiou a ukážkou tej správnej cesty ako zviditeľniť nielen svoju školu, ale aj seba samého.

          Ocenenia v podobných súťažiach sú aj ocenením práce všetkých pedagógov našej školy, za čo im patrí veľké poďakovanie.

                                                                                                                                               Mgr. Adrián Šucha

     • Stále sme Zelená škola!!

      S hrdosťou Vám oznamujeme, že sme opäť získali medzinárodný certifikát ZELENÁ ŠKOLA. Vďaka šikovným žiakom, ktorí sú aktívni aj vo svojom voľnom čase a myslia ekologicky, sme takéto ocenenie  získali už štvrtýkrát za sebou v nasledujúcich témach: 

      9/2012-8/2014 Zeleň a ochrana prírody

      9/2014-8/2016 Voda

      9/2016- 8/2018 Energia

      9/2018-8/2020 Doprava a ovzdušie

      LEN TAK ĎALEJ ZŠ, J.KRONERA!!!!!

     • Naše Slovensko

      Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky pripravila p. uč. E. Ludvigová so žiakmi 5.,7., 8. a 9. ročníka hudobnoliterárne pásmo pod názvom Naše Slovensko. 26.10.2018 pomocou hovoreného slova, hudobných ukážok a obrazových príloh žiakom II. stupňa priblížili významné momenty historického a kultúrneho vývoja nášho národa v čase existencie ČSR.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=287

     • Košice - exkurzia

      Žiaci 7. až 9. ročníka sa 19. októbra 2018 zúčastnili exkurzie do Košíc, kde si prezreli historické jadro mesta s Dómom sv. Alžbety, ZOO spolu s DinoParkom a navštívili SteelPark zameraný na vedeckú hračku.

      Viac viď fotoalbum:

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=285

     • Deň jazykov

      Dňa 9. októbra 2018 žiaci druhého stupňa spolu s p. učiteľkami jazykov pri príležitosti Dňa jazykov nám pripravili veľmi zaujímavé dopoludnie. Prostredníctvom ich krátkych prezentácií sme sa preniesli do Číny, Švajčiarska, Poľska, Brazílie, Holandska, Maďarska, aby sme si pripomenuli kultúru, históriu aj súčasnosť týchto krajín.

      Viac viď fotoalbum:

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=284

     • Martin - dejepisná vychádzka

      Žiaci 8.A sa 18. júna 2018 zúčastnili celodennej dejepisnej vychádzky v historickom centre Martina pod názvom Po stopách národných dejateľov. Počas dňa sa pristavili pri významných objektoch, ktoré sú spojené s národnou históriou Slovákov. Získané vedomosti využijú na ďalších hodinách dejepisu.

     • Jarná škola fantázie 2018

      Dňa 7. júna 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Jarná škola fantázie 2018, ktorá je už veľa rokov súčasťou literárneho festivalu Slovesná jar organizovaného Maticou slovenskou. Tento rok žiaci súťažili na tému Objavujeme rozprávkový poklad o titul Majstra spisovateľa a Majstra ilustrátora. Svojimi súťažnými príspevkami prispeli aj naši piataci. Na 3. mieste sa so svojou rozprávkou umiestnila žiačka Veronika Kuchtová z 5.A triedy, za čo jej srdečne gratulujeme. Takisto ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

     • Športový deň

      Dňa 1. júna 2018 vyučujúci telesnej a športovej výchovy pripravili športový deň. Žiaci II. stupňa súťažili v tradičných ale aj menej tradičných športoch, ako bol hod hádzadlom, fitneschodník, skok do diaľky z miesta a pod. Najúspešnejží žiaci boli ocenení medailami.

      Viac viď fotoalbum:  http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=279

     • NOC V ŠKOLE !

      Aj tento rok sme Deň detí oslávili spoločne Nocou v škole. K obľúbenej nočnej hre pribudla aj orientačná hra „ Hľadaj heslo !“,  ktorá potrápila nejednu hlavičku. 

      Atmosféra bola vynikajúca a určite si to zopakujem opäť o rok.

       

     • ORAVA - dejepisná exkurzia

      Dňa 29.5.2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v regióne ORAVA. Počas dňa sa zoznámili s históriou tohto regiónu ako aj so životom a tvorbou významných osobností, ktoré tu žili. Získané vedomosti využijú pri tvorbe dejepisných projektov.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=277

     • Medzníky II. sv. vojny

      V stredu 2. mája 2018 žiaci 9.A Anna Badáňová, Rebeka Čamborová a Šimon Štermenský  dosiahli veľmi pekné 3. miesto v okresnom kole súťaže Míľniky II. sv. vojny, ktorá sa konala v priestoroch Mestského úradu, Martin. Krásne umiesntenie dosiahli v silnej konkurencii 11 družstiev.

      Blahoželáme!

      Viac fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=274

     • TURIEC - dejepisno-geografická exkurzia

      Dňa 26.apríla 2018 žiaci piateho ročníka celodennou exkurziou po Turci začali svoj školský cyklus poznávacích exkurzií pod názvom Škola na kolesách. Počas dňa navštívili niekoľko turčianskych obcí, aby sa zoznámili s ich históriou, súčasnosťou a s významnými osobnosťami, ktoré sa tam narodili alebo žili. V Gaderskej doline riešili zaujímavé úlohy z turčianskej geografie. Získané vedomosti žiaci spracujú v projektoch, ktoré odprezentujú na hodinách dejepisu a geografie.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=272

     • DEŇ ZEME

      Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v spolupráci s mestom Martin a OC Tulip pripravili pri príležitosti Dňa Zeme tematickú súťaž pre žiakov základných škôl. Naši žiaci popustili uzdu fantázie a z odpadoíého materiálu vytvorili druháci obraz s názvom Skvelá jarná príroda a  šiestaci 3D dielo s názvom Hrdý Turčan Milan, Blahoželáme úspešným šiestakom, ktorí ziskali 1. miesto a odniesli si pekne ceny pre seba i školu.  Diela  sú vystavené v OC Tulip a hlasovať za ne môžete aj vy!!! Vyhodnotenie hlasovacej súťaže sa uskutoční 11.05.2018 o 12: 00 v OC Tulip. Ďakujeme!

     • Základoškolská debata

      Do galérie ZÁKLADOŠKOLSKÁ DEBATA boli pridané fotografie.

            26. marca 2018 sa žiaci 7.A, ktorí chodia na krúžok Slovenčina v malíčku, zúčastnili zaujímavého podujatia s názvom Základoškolská debata.

            Akciu zastrešilo CVČ Kamarát v Martine, spoluorganizátormi boli žiaci Gymnázia J. Lettricha v Martine a trénerka Debatného klubu p. Mgr. Judita Poliačiková.

      Účastníci akcie mali možnosť vidieť exibičnú ukážku súťažnej debaty so všetkými jej pravidlami v podaní žiakov Gymnázia J. Lettricha, ktorí sú členmi Slovenskej debatnej asociácie a neskôr si sami mohli vyskúšať  debatovať na zadanú tému.

            Podujatie nám sprostredkovalo nové poznatky z oblasti súťažného debatovania, zoznámenie sa so základnými pravidlami tejto disciplíny, žiaci si mali možnosť uvedomiť význam debaty pre oblasť  vzdelávania,  rozvoja aktívneho počúvania, kultivovaného jazykového prejavu, vystupovania pred publikom, riešenia konfliktov, schopnosti argumentovať a hlavne kriticky myslieť.

                                                                                                                                   Mgr. Adrián Šucha

     • Vajanského Martin 2018

       

      Kristínka Sadilová, ktorá sa stala víťazkou školského kola súťaže Vajanského Martin vo svojej kategórii, sa v konkurencii tých najlepších recitátorov okresu umiestnila na krásnom 3. mieste v regionálnom kole celoštátnej súťaže v umeleckom prednese prózy Vajanského Martin 2018.

      Našej žiačke ďakujeme za snahu, krásne umiestnenie a zviditeľnenie nielen seba, ale aj našej školy.

       

                                                                                                                                                 Mgr. Adrián Šucha

     • Návšteva Slovenskej národnej knižnice v Martine v rámci podujatia Týždeň slovenských knižníc

            6. marca sa žiaci 7.A zúčastnili 19. ročníka podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý absolvovali v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Tá je najvýznamnejšou a ústrednou knižnicou na Slovensku. Podujatie prebehlo veľmi dynamicky a bolo už tradične zorganizované na vysokej úrovni. 

            Pre našich žiakov bolo určite mimoriadne atraktívne stretnutie so známym spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom, ktorého vtipné knižky sa u detí tešia veľkej obľube. Nie ináč to bolo aj s divadelným predstavením Muflón Anciáš, ktoré malo v nedávnej minulosti v  programe Slovenské komorné divadlo v Martine a u detí bolo doslova hitom.

            Autorské čítanie a beseda s Braňom Jobusom určite mladých poslucháčov inšpirovala k čítaniu nielen jeho kníh, ale aj k tvorivému písaniu a pozitívnemu prístupu k životu. Beseda sa skončila autogramiádou s možnosťou zakúpenia jeho starších aj nových kníh, ktoré sú na pultoch našich kníhkupectiev prakticky vypredané.

            Žiaci získali aj užitočnú skúsenosť s elektronickými objednávkami kníh zo SNK, ale aj z fondov iných knižníc cez register SNK, ktorý je v rámci medziknižničného výpožičného programu prepojený so sieťou ďalších významných slovenských knižníc. Mali sme možnosť nazrieť do mikrofilmovej študovne, čitárne, ktorá je situovaná v rozsiahlen sieni Zlatá niť, študenti sa zoznámili so zdigitalizovanou formou kníh (e-knihy) a prehliadli si archív súčasných slovenských časopisov.

            Návštevu SNK sme zavŕšili prehliadkou výstavy Rozprávky nielen pre deti s odborným výkladom k symbolike rozprávok, ktorý bol pre žiakov zaujímavý preto, lebo mali možnosť zistiť, že rozprávky nie sú určené výhradne pre deti, ale aj staršiu mládež a dokonca aj pre dospelých kvôli ich symbolike  a presahu aj do dnešnej modernej doby.

            Tešíme sa na 20. ročník Týždňa slovenských knižníc v roku  2019.

                                                                                                                                        Mgr. Adrián Šucha

            

    • 2. ročník ZIMNEJ ŠKOLSKEJ OLYMPIÁDY
     • 2. ročník ZIMNEJ ŠKOLSKEJ OLYMPIÁDY

      V predprázdninový piatok 16.2.2018 sa na našej škole už po druhý krát rozhorel olympijský oheň. Žiaci prvého stupňa zdolávali neľahké disciplíny na 2. Zimnej školskej olympiáde.Po slávnostnom otvorení, zapálení olympijského ohňa a čestných prísahách športovcov i rozhodcov, sa žiaci pustili do zdolávania prekážkovej dráhy, skoku do snehu, nájazdoch na hokejovú bránu, biatlonu a ďalších zimných disciplín. V závere boli vyhlásení víťazi z jednotlivých tried. Za svoju snahu, odvahu a výkon si každý malý športovec odniesol nielen športový zážitok ale aj sladké potešenie

     • LYŽIARSKY VÝCVIK

      V dňoch 22. - 26. 1. 2018 sa 46 žiakov 1. stupňa našej školy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku SNOWLAND Valčianska dolina.

      Úsmevom ich privítalo slniečko, ale i inštruktori, ktorí zo žiakov vytvorili 4 družstvá. Následne sa tak počas celého týždňa venovali nácviku i zdokonaľovaniu techniky lyžovania. V piatok celé ich snaženie vyvrcholilo pretekami. Najlepšie sa darilo Richardovi Erteľovi (III.A), Rastislavovi Martinčekovi (IV.B) a Michalovi Vankovi (IV.B). Chlapcom srdečne blahoželáme! Šťastní však odchádzali všetci zúčastnení.

     • Prstom po mape

      Dňa 14.februára 2018 v rámci dejepisu sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili prehliadky výstavy Prstom po mape, ktorú pripravilo Slovenské literárne múzeum. Exempláre stredovekých máp a atlasov obohatili vedomosti žiakov o vývoji kartografie.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=256

     • Technická olympiáda

      Dňa 1.2.2018 sa konal 8. ročník krajského kola Technickej olympiády v Čadci. Našu školu úspešne reprezentoval víťaz okresného kola žiak 7.A triedy Boris Paulovič. Svoje teoretické i technické schopnosti dokázal umiestnením sa na 2. mieste (viď jeho výrobok silomeru). 

      Blahoželáme!

     • Múzeum v 5.A a 5.B triede

      S koncom 1. polroka šk. roka 2017/2018 sa žiaci 5. ročníka rozlúčili netradične. V rámci dejepisu pripravili pre svojich spolužiakov malé múzeum, v ktorom vystavovali najstaršie predmety nachádzajúce sa v ich rodinách. Opäť, sme sa presvedčili, že mnohé rodiny si ctia rodinnú históriu a uchovávajú množstvo zaujímavých predmetov  a písomností.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=254

     • Rozlúčka so starým rokom

      Posledné decembrové dni pedagógovia pripravili pre žiakov množstvo zaujímavých akcií, ktorými sa rozlúčili so starým rokom. Na pôde školy sme uvítali príslušníkov Armády Slovenskej republiky, ktorí žiakom v rámci účelového cvičenia predviedli ukážky výstroja a výzbroja vojakov. V rôznych športových súťažiach žiaci preverili svoje fyzické zdatnosti a potom si mohli oddýchnuť v čajovničke pri chutnom čaji alebo v "reštaurácii" pri ukážkach slávnostného stolovania, prípadne v tvorivých dielňach vyrábali darčeky pre svojich blízkych.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=252

                              http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=253

     • Vianočné tvorivé dielne

      Vianoce sú pred dverami. My sme sa na ne pripravili vo vianočných tvorivých dielňach. Tie krátkym programom otvorili žiaci z troch oddelení ŠKD. Potom sme pokračovali výrobou vianočných stromčekov, ozdôb, pohľadníc, vločiek či brmbolcov. Atmosféru dotvoril vianočný punč aj pekná koleda....

     • Vianočná pošta

      Do galérie Vianočná pošta boli pridané fotografie.

      ...nech na Vianoce nie je nikto sám. Tieto slová nie sú cudzie ani deťom v našej škole. Zapojili sa do projektu Vianočná pošta, prostredníctvom ktorej potešia neznámych starkých v domovoch dôchodcov na celom Slovensku. Vyrobili pre nich pekné pozdravy, na ktoré napísali krásne vianočné priania.

     • Exkurzia Proteam

      Druháci sa na prvouke učia o rôznych povolaniach. Aby ich lepšie spoznali, 14. decembra navštívili firmu Proteam. Oboznámili sa s prácou skladníka, sústružníka, brusiča, kontrolóra kvality, technológa,..

     • Mikuláš v škole

      Zásluhou žiakov 9.A triedy 6. decembra 2017 k nám opäť zavítal Mikuláš, ktorý deťom priniesol plný košík sladkostí.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=242

     • ECCO - exkurzia žiakov

      Dňa 5.12.2017 v rámci duálneho vzdelávania sa žiaci 8.A triedy zúčastnili exkurzie vo firme ECCO, počas ktorej sa zoznámili s históriou firmy a výrobou obuvi.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=244

     • Vybíjaná

      CVČ Kamarát usporiadal 30.11.2017 finále Okresného majstrovstva vo Vybíjanej najmaldších žiakov ZŠ. Nášmu družstvu sa darilo a v silnej konkurencii obsadilo 1. miesto.

      Blahoželáme!

     • Škola roka 2016/2017

      CVČ Kamarát a Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách v Martine dňa 15.11.2017 vyhodnotili dlhodobú súťaž Škola roka v školských športových postupových súťažiach. V šk. roku 2016/2017 sa naša škola umiestnila na veľmi peknom 3. mieste z celkového počtu 23 škôl okresu.

    • Svetový deň úsmevu
     • Svetový deň úsmevu

      Prvý októbrový piatok (6.10.2017) sme na 1. stupni oslávili Svetový deň úsmevu. V zmysle výroku "Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľudmi"  naši žiaci, okrem veselých výtvarných prác, činili aj dobré skutky, ktorými vyčarili úsmev na tvárach svojich spolužiakov a pani učiteliek. 

      Úsmevné fotografie si môžete prezrieť na:  http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=237

     • Environmentálna výchova - Blatnica

      13. a 14. novembra 2017 sa žiaci V. A  a  V. B  triedy zúčastnili exkurzie do Blatnice. Navštívili Centrum environmentálnej výchovy Turiec. V učebni si v skupinách zopakovali a doplnili svoje vedomosti o lesnom ekosystéme. V prírode sa venovali pozorovaniu a poznávaniu lesných drevín  a  získané vedomosti uplatnili aj  v zábavných ekohrách a súťažiach.Viď fotoalbum .

     • Ostrava - Vítkovice

         Dňa 6.10.2017 sa žiaci 5. - 8. ročníka zúčastnili celodennej exkurzie do Technického múzea v Ostrave - Vítkoviciach. V expozícii spoznávali všetko, čo bolo vymyslené v technike za posledných 200 rokov. 

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=238 

                                          http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=251

     • Ochrana života a zdravia

      Dňa 23.06.2017 žiaci školy netradičnou formou absolvovali učivo Zdravotnej prípravy v rámci témy Ochrana života a zdravia. Členovia občianskeho združenia Škola života vo svojom multimediálnom programe priblížili žiakom  zásady prvej pomoci a postupy pri záchrane ľudského života. 

      Program dňa potom pokračoval nácvikom evakuačného pochodu.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=233

     • MDD

      Medzinárodný deň detí - 1. júna 2017 -  oslávili naši žiaci v kasárňach v Martine. Vojenská posádka v spolupráci s Mestom Martin, príslušníkmi PZ a záchranárskeho zboru pripravili pre žiakov martinských škôl veľmi zaujímavé dopoludnie.

     • NOC V ŠKOLE !

      Už po štvrtý krát sa 2. júna 2017  brána našej školy otvorila v netradičnom čase, večer o 19 tej hodine. Deti opäť zažili noc so svojimi spolužiakmi. Večer si užili hru, zábavu a tanec na diskotéke. Po zotmení nasledovala nočná hra, ktorá bola tento rok zameraná na preverenie čitateľských zručností. Deti vypracovávali úlohy, ktoré vyplývali z knihy, ktorú  spoločne čítali počas školského roka.

        Tešíme sa opäť na ďalšiu Noc v škole !

      Pozri foto: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=228

     • Škola v prírode

      Detský Babylon - hravá a zábavná škola v prírode, ktorej sa zúčastnili žiaci IV.A a IV.B v termíne 15. - 19.5.2017 v malebnom prostredí v blízkosti dedinky Hronec, na rozhraní Nízkych Tatier a Veporských vrchov. Prostredníctvom príbehov Pipi dlhej pančuchy deti na vlastnej koži pocítili nádheru sveta magických príbehov plných smiechu, zábavy a víťazstva dobra nad zlom. Tiež si rozvíjali svoju tvorivosť, komunikačné schopnosti a učili sa smelo a rozhodne riešiť všetky "nástrahy" detského života.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=227

       

    • Literárna súťaž
     • Literárna súťaž

      " O knihách veselo i vážne" znel názov literárnej súťaže, ktorej sa zúčastnili žiačky 3.A a 4.B. Témy ľudovej slovesnosti, spisovatelia Ľ. Feldek, J.Pavlovič, K. Bendová, P. Dobšinský a ich tvorba pre deti im neboli cudzie, nakoľko sa žiačky Lucia Kubíková, Emília Braban, Kristína Gabajová, Lucia Moricová umiestnili na 2. mieste a žiačky Simona Koleštíková, Nikola Kováčiková, Rebecca Jamborová, Lenka Šejirmanová umiestnili na 3. mieste. Srdečne im blahoželáme!

    • Vlaky
     • Vlaky

      Do galérie Vlaky boli pridané fotografie.

      V rámci programu Študuj dopravu 24. apríla 2107 navštívili žiaci 5.A triedy výstavu starých železničných vlakov vo Vrútkach, počas ktorej sa zoznámili s vývojom železničnej dopravy u nás.

    • Čo vieš o slovenskej literatúre?
     • Čo vieš o slovenskej literatúre?

      Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili na literárnej súťaži "Čo vieš o slovenskej literatúre?" Súťaž bola zameraná na vedomosti žiakov z oblasti ľudovej slovesnosti, detských spisovateľov, ilustrácie kníh. Žiaci Alexej Kocúrko, Tomáš Kováčik, Alexandra Kučerová a Michaela Bernátová sa umiestnili na 3. mieste.

    • Literárna súťaž
     • Literárna súťaž

      Literárna súťaž "Čo vieš o slovenskej literatúre?" bola zameraná na vedomosti žiakov 7. a 8. ročníka z oblasti slovenskej literatúry - spisovateľov, žánrov, tvorby, s ktorými sa už stretli na hodinách literatúry. Žiačky Eva Lukáčiková, Lucia Ťapušíková, Rebeka Čamborová a Anna Badáňová sa umiestnili na 1. mieste a žiaci Katarína Mikitová, Kristína Jančová, Viliam Pechtor a Šimon Štermenský obsadili 2. miesto.

    • 1. Zimná školská olympiáda
     • 1. Zimná školská olympiáda

      Vo štvrtok sa našou základnou školou niesla športová atmosféra. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili 1. ročníka zimnej školskej olympiády

      Po slávnostnom otvorení, zapálení olympijského ohňa a čestných prísahách športovcov i rozhodcov , sa žiaci pustili do zdolávania neľahkých disciplín. V zmysle olympijského hesla: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“  všetci úspešne zdolali napríklad prekážkovú dráhu,  sánkový slalom,  hod snehovou guľou a iné zimné disciplíny. 

      Za svoju snahu, odvahu a výkon si každý malý športovec odniesol medailu a sladké potešenie :-)

       

       

    • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády
     • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

                V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Z  celkového počtu 98 súťažiacich zvládlo náročné podmienky súťaže        6 úspešných riešiteľov : v kategórii P3  Lucia Moricová, Leonard Štekláč a Lívia Čamborová, v kategórii P6 Kristína Sadilová a v kategórii P8 Samuel Zrubák a Michal Hrivnák . Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole !

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

      Dňa 1.12.2016 sa v priestoroch Spojenej školy v Martine uskutočnil 7. ročník Technickej olympiády.

      V kategórii A sa naši chlapci Šimon Fabuš a Viliam Pechtor z 8.A triedy umiestnili na peknom 5. mieste.

      V kategórii B sa Boris Paulovič zo 6.A umiestil na veľmi peknom 2. mieste.

      Blahoželáme!

    • Dúhová loď
     • Dúhová loď

      V utorok 6.12.2016 si žiaci 1.- 4. ročníka mali možnosť pozrieť divadelné predstavenie Dúhová loď v Slovenskom komornom divadle. Zábavné predstavenie, podľa rozprávky Jána Navrátila, predstavilo žiakom Blyskáčika,Hromotĺka a ich čarovný svet na oblohe. 

       

       

    • Odkaz sv. Martina
     • Odkaz sv. Martina

      30. novembra 2016 sa na mestskom úrade konalo vyhodnotenie súťažného projektu Odkaz sv. Martina. Dvanásteho ročníka sa opäť zúčastnila aj naša škola. A opäť úspešne. Rebeka Čamborová, žiačka 8.A triedy, svojou literárnou prácou Nenápadné dievča sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste.

      Blahoželáme!

     • Bedminton - krajské kolo

      Dňa 30.11.2016 v Dolnom Kubíne sa konalo krajské kolo v bedmintone žiačok základných škôl. Po víťazstve v okresnom kole našu školu úspešne reprezentovali žiačky 8.A Vladimíra Bražinová a Sára Hrašková. V závere ťažkého turnaja obsadili krásne 3. miesto.

      Blahoželáme!

     • ASTROSTOP

           Dňa 29.11.2016 sa konala na Gymnáziu V.P. Tótha v Martine astronomická  vedomostná súťaž ASTROSTOP. Tohto roku našu školu úspešne reprezntoval žiak 9. ročníka Marko Litvaj, ktorý v silnej konkurencii obsadil pekné 7. miesto.     

        Blahoželáme!

     • Plavecký výcvik

      V týždni od 21. do 25. novembra sa žiaci 2. až 5. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Vďaka kvalifikovaným inštruktorom sa niektorí  žiaci naučili plávať, iní zas zdokonalili svoje plavecké schopnosti. 

     • Začiatok šk. roka 2016/2017

           Dňa 5. septembra 2016 sa po 37 krát otvorili brány našej školy. Krátkym príhovorom Mgr. Rolanda Ondrejku, riaditeľa školy, na slávnostnom zhromaždení sa začal nový školský rok 2016/2017.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=206

    • Poľsko
     • Poľsko

      V rámci cyklu spoznávania našich susedov sa žiaci 7. až 9. ročníka zúčastnili 27.10.2016 poznávacej exkurzie do Poľska. Navštívili  mesto Krakow, v ktorom si prezreli kráľovský hrad Wawel a historické námestie - rynek. Program dňa potom nasledoval prehliadkou soľnej bane vo Wieliczke.

      Do galérie Poľsko boli pridané fotografie.

    • Zálasák
     • Zálasák

      V rámci učiva Ochrana človeka a zdravia sa žiaci celej školy dňa 24.10.2016 zúčastnili zaujímavého výchovného programu pod názvom Zálesák. Zážitkovou formou získali žiaci informácie o prežití v prírode a o jej ochrane.

      Do galérie Zálasák boli pridané fotografie.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci druhého stupňa rozhodli pripraviť zaujimavé vyučovanie pre svojich mladších spolužiakov. Ich triedy sa zmenili na známe krajiny, a tak sa mladší žiaci mohli dozvedieť zaujímavosti o Rusku, Nemecku, Španielsku, Japonsku, Francúzsku a Veľkej Británii. Spoznali ich národné osobnosti, tance a piesne, kultúru, tradície, pamiatky a jedálniček.

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=209

     • ŠKOLA V PRÍRODE

      Škola v prírode v Krahuliach bola super ! Navštívili sme veľa krahulských pamiatok a prírodných zaujímavostí.Mali sme rôzne súťaže, za ktoré sme zbierali "Tramptáre" - malé nálepky. Tím, ktorý ich mal najviac vyhral "Tramptárijský poklad". Šťastie nás neobišl.Vyhrali sme poklad plný sladkostí.

      Bibka Tonková , žiačka IV. A triedy

       

    • Koncoročný výlet v ZOO Kontakt
     • Koncoročný výlet v ZOO Kontakt

      Štvormesačné medvieďa Kubo, levy Aslan a Kiaria, mláďa nosáľa Mimi a veľa ďalších zvieratiek, spoznali žiaci 1. stupňa na koncoročnom výlete v kontaktnej Zoo v Liptovskom Mikuláši. Ani dažďové kvapky nám nezabránili užiť si tento nielen zábavný, ale aj náučný deň yessmiley

      Pozri fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=199

    • NOC V ŠKOLE 2016
     • NOC V ŠKOLE 2016

      V piatok 27. mája 2016 sa brána našej školy otvorila nezvyčajne o 19tej hodine.  Malí nocľažníci z 1. až 4. ročníka sa s nadšením a očakávaním nahrnuli do svojich tried, kde si rozložili spacáky a pripravili pyžamká. Avšak spánok musel ešte počkať! Večer sa začal zábavnými súťažami a tanečným súbojom. Po večernej diskotéke sa na školskom dvore rozblikalo množstvo svetielok. To naši odvážlivci plnili úlohu nočnej hry. Veselá nočná atmosféra pokračovala aj po návrate do tried pri spoločenských hrách a rozprávkach. Postupne sa spacáky naplnili unavenými spachtošmi a chodby i triedy sa ponorili do ticha. Ráno pred odchodom bol každý účastník odmenený diplomom za odvahu a statočnosť.wink

      Viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=198

     • Liptov - dejepisná exkurzia

      Koncom mája sa žiaci 6. a 7. ročníka vybrali v rámci dejepisu spoznávať región Liptova. Počas dejepisnej exkurzie navštívili unikátny archeoskanzen venovaný keltskej kultúre a architektúre. V Liptovskom Mikuláši si prezreli expozíciu Múzea Janka Kráľa, aby spoznali históriu tohto mesta a jeho významné osobnosti. Na záver exkurzie v rodnom dome Martina Rázusa a jeho sestry Márie Rázusovej Martákovej spoznali život a tvorbu týchto významných slovenských spisovateľov. Získané informácie využijú na hodinách dejepisu.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=196

     • Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

      Do medzinárodnej súťaže   MATEMATICKÝ  KLOKAN    sa tento školský rok zapojilo  43 žiakov  našej školy.

      Počet súťažiacich spolu vo všetkých kategóriách bol na Slovensku 55 863. Najlepšie výsledky a diplom úspešného riešiteľa získali žiaci:   Tomáš Kuhajdík ( percentil 85, 8 % )Rastislav Martinček ( percentil 89, 9 % )Leonard Štekláč  (percentil 94, 9 % ), Samuel Zrubák ( percentil 93, 2 % ) a Andrej Podmanický ( percentil 81, 7 % ). Percentil vyjadruje umiestnenie žiaka vo svojej kategórii na Slovensku (  koľko percent súťažiacich malo v danej kategórii horší výsledok ako menovaný žiak ).

      Diplom šampióna školy získal Leonard Štekláč.    Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme !

     • Po stopách našich národovcov

         V utorok 10.mája 2016 sa žiaci 8.A zúčastnili dejepisnej vychádzky, počas ktorej sa pustili po stopách našich národovcov v historických rokoch 1861 - 1863. Vychádzku začali pri Národnom cinotríne a cez centrum mesta sa dostali až k druhej budove Matice slovenskej. Takouto netradičnou formou si zopakovali učivo o slovenskom národnom hnutí. 

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=193

     • Na bicykli bezpečne 2016

      Žiaci 5. ročníka sa dňa 11.mája 2016 zúčastnili okresnej súťaže Na bicykli bezpečne 2016, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Aj napriek veľkej snahe sa v silnej konkurencii našim žiakom veľmi nedarilo. Ale aj tak im ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Turiec - dejepisno-geografická exkurzia

      Dňa 6. mája 2016 sa naši piataci vybrali s pp. učiteľkami skúmať históriu i geografické zaujímavosti nášho regiónu. Počas dňa navštívili pamätné izby v Kláštore pod Znievom a Turčianskom Jasene, Galériu Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, Múzeum mošovských remesiel a kostolík sv. Margity, ktorý je dokladom našho sakrálneho staviteľstva v obsdobí raného stredoveku. po náročnom programe dobre padla krátka zastávka v Gaderskej doline pri dobrom obede.

      Viac viď vo fotoalbume: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=192

     • Deň Zeme

      Aj tohto roku sa všetci žiaci našej školy zapojili do celosvetovej akcie pri príležitosti Dňa Zeme. Mladší žiaci formou tvorivých dielní a starší sa podieľali na očiste a úprave školského areálu a jeho okolia.

      Viac viď fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=191

     • Dňa 19.04.2016 sa uskutočnilo obvodné kolo v hádzanej žiakov ZŠ. Pod vedením p. uč. L. Ondrušovej sa súťaže zúčastnili družstvá chlapcov aj dievčat. Obe boli veľmi úspešné. Družstvo dievčat obsadilo 2. miesto a družstvo chlapcov 1. miesto. V krajsokm kole nás budú reprezentovať chlapci 7. až 9. ročníka: Dávid Balún, Šimon Fabuš, Kevn Greš, Tomáš Javorka, Matúš Koco, Michal Majer, Marko Súkeník, Andrej Matušík, Miroslav Ovsák a Roman Pivko.

      Úspešným chlapcom blahoželáme a držíme palce v krajsokm kole.

    • ZŠ J. Kronera už aj na Facebooku
     • ZŠ J. Kronera už aj na Facebooku

      Milí rodičia, 

      odteraz nás nájdete aj v uzavretej skupine na Facebooku. Pridajte sa k nám, majte vždy čerstvé informácie zo školy a školského prostredia. V našej skupine môžete aj Vy diskutovať a vyjadriť svoj názor. Tešíme sa na Vás :-) 

      Nájdete nás tu: https://www.facebook.com/groups/1114860918554524/?fref=ts

     • Uvítanie nového roku 2016

          Po vianočných prázdninách sme sa zišli škole 11. januára. Prvú vyučovaciu hodinu sme venovali triednickej hodine, počas ktorej sme uvítali nový rok vypustením lampiónov šťastia na poli za našou školou. Napriek nepriaznivému počasiu sa niektorým žiakom podarilo k nebu vypustiť lapióny s prianím všetkého dobrého v novom roku 2016. 

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=189

     • Rozlúčka so starým rokom

                Posledný deň vyučovania v roku 2015 sme tradične venovali rozlúčke so starým rokom. Za zvukov vianočných piesní pripravili vyučujúci pre žiakov rôzne zábavné akcie. V telocvični školy sa odohrával vianočný turnaj žiakov v prehadzovanej a vo florbale. V 8.A si žiaci mohli pochutiť na koláčikoch, ktoré upiekli šikovné žiačky triedy, spolu s bylinkovým čajom. Žiaci prvého stupňa pripravili pre svojich spolužiakov vianočné pásmo plné vianočných ľudových zvykov a kolied. Záver dňa sa niesol v duchu zábavného turnaja vo volejbale: učitelia versus žiaci.

      Nesmieme zabudnúť ani na veľký vianočný program, ktorý pripravili pp. učiteľky a vychovávateľky so žiakmi I. stupňa. V telocvični školy spolu s rodičnmi a starými rodičmi vytvorili nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru.

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=187

     • Dejepisná olympiáda

      Dňa 11.12.2015 sa konalo školské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov 8. a 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 9.A triedy Miroslav Ovsák a Marko Súkeník. Chlapci budú našu školu reprezentovať v obvodnom kole DO, ktoré sa bude konať 12.2.2016. 

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom blahoželáme.

    • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády
     • Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

      Do školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa zapojilo spolu 156 žiakov.

      Z tohto počtu splnilo náročné podmienky súťaže 15 žiakov, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola.

      V kategórii  P3  : Simona Koleštíková, Dávid Abrahám, Terézia Karaková, Oskar Maniš, Eva Pálešová, Zoe Belová, Ema   Puškárová, Viktória Páchniková, Magdaléna Maruňáková a Šimon Kalnický .V kategórii P4 : Bibiana Tonková.                    V kategórii P5 : Kristína Sadilová. V kategórii P7 : Šimon Fabuš, Samuel Zrubák.    V kategórii P8 : Andrej Podmanický.

      Blahoželáme !

       

       

     • Mikuláš v škole

                  4.12.2015 našu školu opäť navštívil Mikuláš, aby nám pripomenul, že vianočný čas sa blíži. So sladkosťami navštívil žiakov vo všetkých triedach a odmeňoval ich za krátku básničku alebo pesničku.

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=186

     • Viem, čo viem?

                Dňa 18.11.2015 sa uskutočnil 15. ročník okresnej dejepisnej súťaže pod názvom Viem, čo viem? Tohto roku z našej školy sa súťaže zúčastnili dve trojčlenné družstva žiakov 8. a 9. ročníka. Aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, v silnej konkurencii sa nestralili. Hlavné bolo, že si žiaci zaujímavou formou priblížili dejiny nášho regiónu.

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=188

    • Halloween party
     • Halloween party

      Dňa 28. októbra sa vrámci krúžku Angličtina hrou uskutočnila "Halloween party". Zúčastnení prišli v zaujímavých maskách, ponúkli sa chutným občerstvením a v tombole získali sladké odmeny. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume. 

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=182

       

     • 200. výročie narodenia Ľ. Štúra

        Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili žiaci 9. ročníka, pod vedením p. uč. E. Ludvigovej, kultúrny program o živote a diele tejto našej významnej osobnosti pre žiakov 4. ročníka a žiakov II. stupňa. Projekt obsahoval aj kvízové otázky, na ktoré žiaci úspešne odpovedali.

      Okrem toho  žiaci 9.A  v SNLM si pozreli výstavu venovanú Ľ. Štúrovi: V službe ducha a národa, ktorá im rozšírila poznatky a umožnila vidieť aj historické artefakty z obdobia jeho života.

      http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=183

       

    • PASOVANIE PRVÁKOV
     • PASOVANIE PRVÁKOV

      Tak ako každý rok, aj tento školský rok sme otvorili piesňou Zlatá brána pasovanie prváčikov do „radov školákov“. Pasovanie prebiehalo počas vyučovania, dňa 15.10.2015, aby sa na ňom mohli zúčastniť i všetci žiaci z prvého stupňa našej školy. V spolupráci so štvrtákmi sme pre všetkých prváčikov pripravili tri úlohy, ktoré mali splniť. Už aj my vieme, že máme v triedach šikovné deti, pretože úlohu zvládli na jednotku všetci. Na záver postupne všetci čestne pokľakli, pán kráľ ich mečom pasoval za „čestných prvákov“ a pani kráľovná im vydala pasovací dekrét ako spomienku. Prajeme všetkým prváčikom veľa úspechov v škole, radosť pri získavaní nových  vedomostí a vytrvalosti pri riešení rôznych úloh, ktoré prinesie škola i sám život.

     • Titanic - dejepisná exkurzia

         Dňa 2. októbra 2015 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. V našom hlavnom meste si pozreli výstavu Titanic venovanú slovenskému vysťahovalectvu na začiatku 20. storočia a katastrofe parníka Titanic, na ktorom sa viezlo aj niekoľko Slovákov. V poobedňajších hodinách navštívili ZOO, v ktorej sa nachádza DinoPark s dinosaurami v životnej veľkosti.

      Viac viď fotoalbum.

     • Okresná atletická liga

      Dňa 16.9.2015 nás žiaci Poliaková Natália, Osadský Martin, Ťapušíková Lucia zo 6.A triedy, Nemlahová Anet zo 6.B ttiedy, Bražinová Vladimíra, Hrašková Sára, Fabuš Šimon, Úradníčková Laura zo 7.A triedy, Puškášová Nikola, Greš Kevin z8.A triedy a Matušík Andrej z 9.A triedy reprezentovali v 1. kole okresnej atletickej ligy.

      Najúspešnejšími športovcami sa stali: Sára Hrašková, ktorá obsadila 3. miesto vo finále v behu na 60 metrov, Andrej Matušík - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou výkonom 77 metrov. Blahoželáme!

     • Otvorenie nového šk. roka

      Malým slávnostným zhromaždením v areáli školy sme 2. septembra 2015 otovrili nový šk. rok 2015/2016. Po úvodnej básni sa prítomným prihovoril Mgr. Roland Ondrejka, riaditeľ školy. Privítal osobitne prváčikov a potom stručne načrtol najdôležitejšie úlohy, ktoré nás čakajú v tomto šk. roku. Za zvukov našej školskej hymny sa žiaci pod vedením tr. učiteliek odobrali do svojich tried, kde program pokračoval triednickými hodinami.

     • Koniec školského roka

                 30. júna 2015 sme ukončili ďalší školský rok v histórii našej školy. Na slávnostnom zhromaždení si najlepší žiaci z každej triedy prevzali z rúk Mgr. R. Ondrejku, riaditeľa školy, a p. Kračmerovej, zástupkyni Rady rodičov pochvaly od riaditeľa školy a vecné dary za vynikajúci prospech a dochádzku a za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Záver zhromaždenia tradične patril rozlúčke našich deviatakov, ktorým prajeme šťastné vykročenie do stredoškolského štúdia.

      Viac viď fotogalériu.

    • Výlet - Jasenská dolina
     • Výlet - Jasenská dolina

      V utorok 16.6.2015 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili školského výletu v areáli strediska Jasenská dolina. Chodúľe, pavučina, rebrík, toxický odpad a ďalšie zábavné disciplíny plnili deti na stanovištiach pripravených v spolupráci s FATRA SKI s.r.o. . Za svoju odvahu, tímovú spoluprácu a snahu si žiaci odniesli nielen nezabudnuteľný zážitok, ale aj hodnotné ceny.

      Pozri fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=174

     • BRNO - exkurzia

       Dňa 19. júna 2015 sa žiaci 6. až 9. ročníka vybrali do Česka spoznávať históriu našich susedov. Počas dejepisno-biologickej exkurzie navštívili v Brne múzeum Antropos, v ktorom si zopakovali učivo o antropogenéze človeka. Ich ďalšie kroky viedli na hrad Šiplberk, aby si prezreli tzv. kazematy, v ktoré až do polovice 20. stor. slúžili ako väzenie. Exkurzia bola ukončená pri Mohyle mieru, ktorá pripomína napoleonovskú vojnu z roku 1805 pri Slavkove u Brna.

      Viac pozri fotoalbum.

    • Noc v škole
     • Noc v škole

      Pri príležitosti Dňa detí sme pre deti I. stupňa pripravili zaujímavú akciu pod názvom NOC V ŠKOLE. Triedy sa premenili na spálne a telocvičňa na veľkú diskotéku. Tanec sa striedal s rôznymi súťažami. Po diskotéke sa uskutočnila nočná hra, počas ktorej žiaci absolvovali 10 stanovísk a plnili dané úlohy. Ráno plní dojmov po základnej hygiene, zbalení spacákov a uprataní tried nedočkavo čakali na príchod rodičov. 

       

      Pozri fotoalbum: http://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=176

     • Mr. Wolf & three little pigs

      Žiaci 6. a 7. ročníka sa zúčastnili na divadelnom predstavení Mr. Wolf & three little pigs v anglicko-slovenskom znení.  Na modernej verzii klasickej rozprávky pre deti si žiaci mali možnosť preveriť slovnú zásobu a znalosti z anglického jazyka, ktoré nadobudli v škole.

     • Jarná škola fantázie

         Dňa 3. júna 2015 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Jarná škola fantázie s témou "So svojím škriatkom sa môžeš skamarátiť." Organizátorom súťaže, ktorá je súčasťou festivalu Slovesná jar 2015, je Matica slovenská. Tohto roku, pod vedením p. uč. Mgr. A. Kráľovej,  sa súťaže zúčastnilo 22 žiakov 3. až 5. ročníka. V kategórii "Majster ilustrátor" obsadila žiačka 5.A triedy Lucia Ťapušíková pekné 3. miesto. Jej ilustráciu si budeme môcť pozrieť v jesennom čísle časopisu Slniečko.

      Blahoželáme.

     • Turčianske hry mládeže

       V týždni od 18. do 22. mája 2015 sa konal už 55. ročník Turčianskych hier mládeže. Z našej školoy sa doň zapojilo 50 žiakov, ktorí súťažili v atletike, plávaní, minihádzanej a vo futbale. Najlepšie sa umiestnenie dosiahli žiaci:

            Sára Hrašková, 6.A - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou,                                                                           Andrej Matušík, 8.A - 2. miesto v hode kriketovou loptičkou,                                                                           Matúš Koco, 7.A, - 6. miesto v behu na 60 metrov,                                                                                                                   mladší žiaci - 2. miesto v minihádzanej,                                                                                                                                     staršie žiačky - 4. miesto vo futbale.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom blahoželáme.

     • ORAVA - dejepisná exkurzia

      V rámci školského vzdelávacieho programu zameraného na spoznávanie histórie našich regiónov sa žiaci 6.A a 7.A 20. mája 2015 zúčastnili celodennej exkurzie v regióne ORAVA. Počas dňa spoznávali nielen históriu regiónu ale aj literárne a geografické zaujímavosti, ktoré spracujú do projektov.

      Viac pozri fotoalbum.

     • Deň matiek

          Pri príležitosti Dňa matiek navštívili naše deti dňa 14.5.2015  Dom dôchodcov na Ľadovni. Pod vedením p. vych . Ž. Sadilovej potešili dôchodcov básničkami, spevom, tancom a hrou na ústnej harmonike. Na záver ich obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Na oplátku deti boli odmeneneé veľkým potleskom a rôznymi sladkosťami.

    • Viktor - Pesnička je liek
     • Viktor - Pesnička je liek

      ♪♫♫ Veselé tóny sa ozývali našou školou v utorok 12. mája 2015, vďaka ujovi Viktorovi, ktorý si pre žiakov prvého stupňa pripravil množstvo zábavných, ale aj poučných pesničiek. Žiaci si s veľkou chuťou a nasadením zaspievali spoločne s Viktorom o zvieratách, priateľoch, dôležitých telefónnych číslach a vďaka chytľavej pesničke Afrika spoznali niekoľko cudzích jazykov. ♪♫♪

       

    • Tvorivé dielne pre mamičky s mamičkami
     • Tvorivé dielne pre mamičky s mamičkami

      Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek sa v utorok 5.mája konali Tvorivé dielne pre mamičky s mamičkami. Žiaci strávili príjemné a tvorivé popoludnie so svojimi maminkami, vyskúšali si nové zaujímavé techniky, vďaka ktorým vznikli krásne darčeky, ktoré určite potešili nejednu mamičku. heart

       

      Pozri fotoalbumhttp://zs-kronerovamt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=164

       

     • Turčianska žiacka liga v atletike

       Dňa 21.apríla 2015 sa konalo 5. kolo Turčianskej žiackej ligy v atletike. Účastníci našej školy splnili svoj cieľ. Žiačka Sára Hrašková zo 6.A obsadila 1. miesto v hode kriketovou loptičkou, Andrej Matušík z 8.A v tej istej disciplíne obsadil 2. miesto a žiak 7.A Matúš Koco obsadil 1. miesto v skoku do diaľky. Umiestnenie ostatných žiakov sa dozvieme neskoršie z výsledkovej listiny.

     • Hádzaná

         Dňa 14. apríla 2015 sa konali v našom meste Okresné majstrovstvá v hádzanej žiakov základných škôl. Reprezentantom našej školy sa veľmi dobre darilo. Družstvo žiačok obsadilo pekné 3. miesto a chlapci sa umiestnili na 1. mieste. Blahoželáme.

     • Matematická olympiáda

      Do domáceho kola matematickej olympiády sa v kategórii Z5 zapojilo spolu 5 žiakov. Úspešné riešiteľky tohto kola sú Anita Kinclová a Nina Tomaškinová, ktoré vyriešili správne všetky úlohy domáceho kola a postupujú do okresného kola . Blahoželáme !!!

     • Pytagoriáda

      Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. decembra 2014 a zúčastnilo sa ho spolu vo všetkých kategóriách 121 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali :  Radovan Biró a Daniel Rohoň v kategórii P4, Anita Kinclová a Nina Tomaškinová v kategórii P5, Michal Hrivnák v kategórii P6 a Andrej Podmanický v kategórii P7. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Viem, čo viem?

         Dňa 26. novembra 2014 sa žiaci 8.A - Miroslav Ovsák, Andrej Matušík,  Marko Súkeník a 9. A - Stanislav Smolár, Filip Benedikovič a Henrich Durdiak zúčastnili 15. ročníka dejepisnej súťaže Viem, čo viem? V silnej konkurencii dvadsiatich družstiev sa im veľmi nedarilo, ale napriek tomu nestratili odvahu zmerať si sily vo vedomostiach o našom ragióne.

     • Rozkvitnutý TULIP

           Tento rok sme sa opäť úspešne zapojili do zauímavej enviromentálnej súťaže "Rozkvitnurý TULIP". Žiačky 6. a 7. ročníka pod vedením p. učiteľky Ľuby Katuščákovej aranžovali v priestoroch OC TULIP "jesennú záhradku". Vďaka hlasovaniu návštevníkov OC, ktorým sa naša záhraka páčila najviac a odovzali nám svoj hlas, sme sa umiestnili na 1. mieste. Žiačky spolu s p. učiteľkou si boli  21.11.2014 prevziať odmenu v podobe voľného lístku do aquaparku Tatralandia a škola získala šek v hodnote 150,00 €.

     • Odkaz sv. Martina

                  Dňa 7. novembra 2014 sa uskutočnil už 10. ročník súťaže Odkaz sv. Martina, ktorú   organizuje Mesto Martin. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch aj tento rok nás úspešne reprezentovala žiačka 9.A tr. Martina Majerová. Svojou literárnou prácou "Je to len list papiera" obsadila pekné 2. miesto. Blahoželáme.

    • Halloween party