• Kompletnú verziu školského poriadku

          nájdete  TU  alebo v kancelárii riaditeľky školy.