• Školský rok 2020/2021

     •  

       

      Úspešné projekty školy, finančná podpora rozvoja školy

      a ocenení výhercovia súťaží

       

       

      1. Grant na nákup učebných pomôcok pre "Rozvoj prírodovednej gramotnosti" v hodnote 2700 €.

                            Projekt: "Výnimočné školy"

       

       

      2. Grant na nákup kníh do školskej knižnice pre "Rozvoj čitateľskej gramotnosti" v hodnote 800 €.

                            Projekt: " Čítame radi "

          

       

       

      3.  Úspešná rekonštrukcia strechy a toaliet v priestoroch budovy školy  a školskej jedálne vďaka finančnej podpore mesta Martin.

       

       

       

      4. Obhájenie piateho titulu "Zelená škola". 

                                                       

      5. Úspešní riešitelia a súťažiaci:

       

      Súťaž

      Umiestnenie

      Súťažiaci

          Banícky zápisník

      úspešný riešiteľ

      Štípala Michal

       

      Odkaz sv. Martina : Liečivé rastliny ako súčasť môjho života (báseň)

       

      2. miesto

       

      Pálešová Evka

      Sen o Vianociach

      (výtvarná súťaž)

      3. miesto

      Hrubošová Zuzka

      História hasičstva

      (výtvarná súťaž)

      3. miesto

      Štanclová Tatiana

      História hasičstva

      (výtvarná súťaž)

      2. miesto

      Hrubošová Zuzka

       

       Originálny medovník

      (súťaž v pečení)

      2. miesto Kohút Dominik

      Originálny medovník

      (súťaž v pečení)

      3. miesto Smrčková Karolína

      Originálny medovník

      (súťaž v pečení)

      5. miesto

      Spišáková Laura