• OZ KRÓNERKA

    •  

      

     KRÓNERKA


      

     Občianske združenie (OZ) KRÓNERKA vzniklo aktivitou rodičov, ktorí chcú pomáhať základnej škole Jozefa Krónera v Martine. Poslaním združenia je podpora školy, pomoc v oblasti materiálnej, finančnej a personálnej za účelom rozvoja duševného a fyzického zdravia detí.

     Združenie vyvíja činnosť predovšetkým v oblastiach získavania a združovania finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na výpomoc pri úprave a skvalitňovaní vonkajšieho a vnútorného prostredia základnej, a organizovanie aktivít pre deti, rodičov a členov združenia, fyzická a materiálna pomoc pri zabezpečení prác spojených s realizáciou projektov školy, spolupráca na propagácii školy a jej projektov.

      

     Prečo je dobré mať fungujúce Občianske združenie pri školách?

      

     OZ fungujúce popri škole sa zameriava hlavne na zdokonaľovanie výchovno- vzdelávacieho procesu v rámci materiálno- technického zabezpečenia.

      

     Ako občianske združenie získava finančné prostriedky?

      

     OZ hospodária s prostriedkami získanými z rôznych zdrojov:

     • z vkladov členov

     • členských príspevkov

     • sponzorských darov

     • príspevkov orgánov samosprávy

     • úrokov vkladových účtov

     • 2% z daní

     • atď...

      

      

     Čo nás čaká v najbližšej dobe?

      

     1. Členský príspevok na rok 2020 je 1€. Členstvom v OZ môžete pomôcť ZŠ, ktorú navštevujú Vaše deti.

      

     2. V prípade akýchkoľvek pripomienok je Vám k dispozícii nasledujúci e-mail :

     kronerka@gmail.com