• Zvonenie

    • ZVONENIE:

     1. hod.:          8,00  -  8,45
     2. hod.:          8,50  -  9,40

     Veľká prestávka

     3. hod.:          9,55  - 10,40
     4. hod.:         10,50 - 11,35

     5. hod.:         11,45 - 12,30
     6. hod.:         12,40 - 13,25

     Obedňajšia prestávka

     7. hod.:         14,00 - 14,45
       8. hod.:         14,55 - 15,40