• Oznam:

    • 10.3.2020
     • Prolongácia kariet Brejk!

      Prolongácia kariet Brejk!

      Vážení rodičia a žiaci,

      žiadame vás aby ste nabíjanie kariet BREJK realizovali výhradne  elektronickou formou. 

      Ďakujeme

     • Nefunkčný telefonický kontakt na šk. jedáleň!!!

      Nefunkčný telefonický kontakt na šk. jedáleň!!!

      Telefonický kontakt pre školskú linku je dočasne nefunkčný z dôvodu opráv telefonických sieti v rámci celej republiky. Žiadame preto stravníkov školskej jedálne aby nahlásenie obedov prebiehalo jedným z nasledujúcich spôsobov:

      1. internetovou objednávkou na https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

      2. osobným dohovorom s vedúcou školskej jedálne

      3. vhodením objednávkového lístka do schránky šk. jedálne

                                                    Ďakujeme

       

     • Slávnostné zahájenie šk. roka 2020/2021

      Slávnostné zahájenie šk. roka 2020/2021

      Strava sa vydáva v školskej jedálni v čase od 10,30- 12,00 hod. Obed sa vydáva podľa harmonogramu, ktorý dostanú žiaci od triednych učiteliek.