• Prihlásenie/ odhlásenie obedov

    •  

     Prihlasovanie stravníka:


     Stravníci, ktorí zaplatia stravné do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, alebo majú kredit z predchádzajúcich mesiacov budú prihlásení na stravu automaticky p. vedúcou Školskej jedálne na základe denných elektronických výpisov z banky. Potvrdenie o platbe nie je takto potrebné. 

     Potvrdenie o zaplatení stravného je potrebné predložiť vedúcej Školskej jedálne v prípade:

     a, stravník nezaplatil stravné do 25. dňa v danom mesiaci

     b, stravník, uhrádza platbu poštou

     Stravník, ktorý do prvého stravného dňa v mesiaci nepoukáže na účet školskej jedálne platbu, nebude sa môcť v ten deň stravovať. Rovnako mu vzniká odhlásenie obeda až do času, kým požadovaná peňažná transakcia neprebehne.

      

      Odhlasovanie stravníka:


      a/   telefonicky na č. tel.  043/4238331   do 07,00 hod.ráno
      b/   odkaz v telefónnej schránke do 7,00 hod.ráno

      c/   fyzický odkaz (meno a trieda žiaka, dátum) vhodiť do schránky na dverách  školskej           kuchyne do 7,00 hod. ráno

      d/ elektronicky každý deň do 7,00 hod. ráno na webovej stránke: strava.cz

           Číslo jedálne: 9159

           Prihlasovacie meno: meno stravníka /v tvare hrckajuraj/

           Prihlacovacie heslo: evidenčné číslo/variabilný symbol stravníka /1111/

           
     Ďalšie informácie poskytne p. Darina Velartová, vedúca školskej jedálne.                                                 

     Pokiaľ nie je možné stravu odhlásiť alebo st ezabudli, môžete si obed prevziať v obedári v čase od 12,00 do 14,00 hod. Na ďaľšie dni je však nutné stravu odhlásiť.